Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) møtte kinesisk storbank som ønsker å investere store summer i norsk infrastruktur. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Samferdselsministeren introduserte NTP i møte med kinesere – viser til høflighetsgrunner

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen avviser at han visste om den kinesiske entreprenøren CCCCs Vegvesen-besøk i sommer. Men ministeren bekrefter selv at han møtte den statseide kinesiske investeringsbanken ICBC - en bank som samarbeider tett med entreprenøren.

ICBC

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) er en av verdens største banker med en beholdning på 3,5 milliarder amerikanske dollar og med 400 kontorer utenfor Kina i 42 land. Oljefondet har blant annet invesert penger i banken.

I august kunne Byggeindustrien fortelle om en statseid kinesisk entreprenør som ønsker å bygge norske veier, samt to kinesiske banker som viser stor interesse for å investere med et gulv på minimum 100 millioner dollar i norsk infrastruktur.

Alle de tre selskapene var i sommer på norgesbesøk i begynnelsen av juni, blant annet for å møte norske myndigheter.

Regjeringen har avvist at kontakten har vært politisk initiert, og viser til at kontakten har gått via embetsverket.

Kineserne har likevel blitt møtt med åpne dører hos myndighetene, og bankene har blant annet vært i møter på både statsråd- og ministernivå.

  • Entreprenøren China Communications Constructions Company (CCCC) var i juni og i august i møter med Vegvesenet. De var også på en rundreise med Statens vegvesen på flere anlegg på Vestlandet. De har signalisert tydelig interesse for Ferjefri E39-prosjektet og det offentlig private samarbeidsprosjektet (OPS), Sotrasambandet.
  • Banken China Development Bank (CDB) var i juni i møte med statssekretær Dilek Ayhan (H) i Nærings- og fiskeridepartementet. CDB har særlig fokus på prosjekter innen infrastruktur og kommunikasjon og spiller en sentral rolle i finansiering av The Belt and Road Initiative – også kalt den nye Silkeveien.
  • Fiskeriminister Per Sandberg takket ja til et møte med Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), men dette ble avlyst av kineserne selv.
  • ICBC møtte også Innovasjon Norge i både Kina og i Norge om mulige investeringer i norsk infrastruktur, energi og finans. I møtet i Kina signaliserte de et investeringsgulv i Norge på minimum 100 millioner dollar.

Møtte bank - kjente ikke til entreprenør

Overfor Byggeindustrien bekrefter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at han møtte ICBC i Norge i begynneslen av juni.

Dokumenter Byggeindustrien har fått innsyn i, viser at en delegasjon på syv personer fra toppledelsen i ICBC, satt på den andre siden av bordet i møtet med ministeren. Det skal ha blitt satt av en time til møtet.

I følget var blant andre ICBC-topplederen Yi Huiman.

Her er CCCC i møte med Vegdirektoratet. Foto: Statens vegvesen

Samferdselsministeren avviser at han kjente til at den kinesiske entreprenøren CCCC i samme tidsrom var i møter med ledelsen i Statens vegvesen.

Dette til tross for at CCCC og ICBC var i Norge samtidig og at det var Nærings- og fiskeridepartementet og hans eget departement som sto for den første kontakten mellom entreprenøren og de norske veimyndighetene.

I korrespondansen mellom norske myndigheter og den kinesiske entreprenøren som Byggeindustrien har fått innsyn i, er det tydelig kommunisert at banken og entreprenøren samarbeider tett og at CCCC ønsker om å få til en felles rundebordskonferanse med representanter fra banken, entreprenøren og regjeringen.

Samarbeidet omtales blant annet i en innledende e-post sendt direkte til næringsministeren og som senere ble videreformidlet til Samferdselsdepartementet.

Der skriver CCCCs representant:

«We work closely with ICBC (China Industrial & Commercial Bank) together. We have been informed by ICBC that the Board Chairman of ICBC Mr. Yi Huiman will visit to Norway in beginning of June for purpose of discuss cooperation of ICBC to the Norwegian infrastructure in terms of investment financing. We think the E39 project is one of the most important Norwegian infrastructure project. We believe it may be a great pushing, when we could arrange meet together with ICBC in Oslo».

Avviser rundebordskonferanse

Forespørselen om et rundemøte med bank, entreprenør og minister, blir senere gjentatt i et brev fra Innovasjon Norge i Kina, men skal ikke ha blitt gjennomført.

Ministeren avviser også at han har blitt informert om et slikt fellesmøte med banken, entreprenøren og regjeringen.

– Jeg er ikke kjent med ønske om rundebordskonferanse. Ei heller om besøk hos Statens vegvesen, opplyser Ketil Solvik-Olsen til Byggeindustrien.

Men han bekrefter at han møtte den kinesiske investeringsbanken da de var i Norge.

– Dette var en høflighetsvisitt, sier Ketil Solvik-Olsen om møtet med banken som har signalisert interesse for å investere med et minimumsgulv på 100 millioner dollar  i Norge.

– Hva var oppe til diskusjon med ICBC?

– En kort presentasjon av det kinesiske selskapet, og en kort introduksjon fra meg om vår NTP. Det var ingen gjennomgang av konkrete prosjekt. Når alt skal oversettes, så blir ikke møtene så omfangsrike i innhold, sier Ketil Solvik-Olsen, som har opplyst at det ikke er unormalt å takke ja til slike møter av høflighetsårsaker.

Slagsvold Vedum: – Regjeringen dypt involvert

(Saken fortsetter under bildet)

Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet er kritisk til at samferdselsministeren møtte en kinesisk investeringsbank samtidig som en kinesisk entreprenør møtte Statens vegvesen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener samferdselsministerens møte med ICBC og bindingen som trekkes frem mellom ICBC og CCCC viser at regjeringen legger til rette for at kinesiske entreprenører skal inn i det norske markedet.

– Det at CCCC viser en tydelig interesse for OPS-kontrakten Sotrasambandet i møter med Vegvesenet, og at statsråden møter en stor kinesisk investeringsbank i samme tidsrom som entreprenøren er i Norge, går som hånd i hanske med et slikt OPS-prosjekt. Det viser hvor dypt involvert regjeringen har vært i å legge til rette for at kinesiske entreprenører skal inn i det norske markedet, sier Trygve Slagsvold Vedum til Byggeindustrien.

– Det blir avvist fra regjeringen at det er politisk motivert, at kontakten har gått via embetsverket og at de har møtt kineserne utfra et høflighetsperspektiv?

– Jeg har selv vært statsråd, og vet akkurat hvor vanskelig det er å få i stand et møte med statsråden på denne måten. Da er det prioritert, også politisk. Når det er lagt opp til å investere i snitt 80 milliarder kroner i året i norsk infrastruktur i årene fremover, mener jeg det er uklokt å invitere kineserne inn. Disse pengene må brukes til å bygge opp norsk industri og norske entreprenører, ikke til å hente inn billig kinesisk arbeidskraft eller stålkonstruksjoner produsert i Kina, sier Slagsvold Vedum.

– Oppspinn fra Sp

Uttalelsene til Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum får Ketil Solvik-Olsen til å reagere.

– Jeg kan ikke forholde meg til oppsinn fra Senterpartiet. Den politiske debatten hadde blitt bedre om Sp bedrev mindre svartmaling og bløff, skriver Solvik-Olsen i en SMS til Byggeindustrien.

– Jeg konstaterer dog at Sp hadde tid og tok initiativ til å rekruttere utenlandske selskap til Norge, noe jeg ikke har. Derimot gleder jeg meg over at norske selskap nå vinner alle kontrakter, noe som langt fra var tilfelle da Vedum satt i regjering, avslutter Solvik-Olsen.