Forholdet mellom Kina og Norge er i ferd med å normalisere seg. Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og næringsminister Monica Mæland avsluttet Kina-besøket i vår med å møte president Xi Jinping i Folkets store hall i Beijing. Regjeringen var på offisielt besøk til Kina der gjenopptakelse av politisk og økonomisk samarbeid med Kina var hovedformålet med besøket. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kinesiske storbanker ser mot norsk infrastruktur - signaliserte «investeringsgulv» på 100 millioner dollar

To storbanker fra Kina var i Norge i sommer. Den ene av bankene skal ifølge interne dokumenter fra Nærings- og fiskeridepartementet ha signalisert muligheter for å investere i infrastruktur, energi og finans med et «gulv» på minimum 100 millioner dollar.

ICBC og CDB

  • Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) er en av verdens største banker med en beholdning på 3,5 milliarder amerikanske dollar og med 400 kontorer utenfor Kina i 42 land. Oljefondet har blant annet invesert penger i banken.
  • China Development Bank (CDB) har særlig fokus på prosjekter innen infrastruktur og kommunikasjon og spiller en sentral rolle i finansiering av The Belt and Road Initiative – også kalt den nye Silkeveien. Prosjektet som kineserne ønsker å bruke til å fremme handel mellom Kina og Europa, har en prislapp på 900 milliarder amerikanske dollar. Initiativet, som er heftig debattert i EU, er historiens største utlandsinvestering gjennomført av ett land.

Dokumenter Byggeindustrien har fått innsyn i fra Nærings- og fiskeridepartementet, viser at de to statseide kinesiske bankene Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) og verdens største utviklingsbank China Development Bank (CDB) viser interesse for i å investere tungt i Norge – blant annet i infrastruktur, finans og i energisektoren.

De to bankene var i Norge i sommer - i henholdsvis juni og juli. Begge bankene stilte med toppledelsen på norgesbesøkene.

Minimum 100 millioner dollar

I et internt dokument fra handelspolitisk avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet som er sendt til næringsminister Monica Mæland, kommer det frem at investeringslysten til kineserne er stor.

I et møte med Innovasjon Norge i Beijing i forkant av norgesbesøket, skal ICBC ha signalisert et «gulv» på investeringene på minimum 100 millioner dollar.

Finans, energi og infrastruktur ble først og fremst nevnt som interessante sektorer i Norge for ICBC.

– Det er interessant at topplederen i ICBC vil til Norge, og et tegn på at normaliseringen bringer med seg økt kontakt fra kinesisk side på toppnivå, skriver handelspolitisk avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet i dokumentet.

Møter i Norge

ICBC avtalte blant annet møter med DNB, Innovasjon Norge og Oljefondet i Oslo.

Regjeringen takket også ja til å møte de kinesiske storbankene, men ICBC avlyste selv møtet som var avtalt med fiskeriminister Per Sandberg (Frp) 6. juni. 

Den andre kinesiske storbanken, China Development Bank (CDB), ønsket i juli også møte på ministernivå, men på grunn av ferieavvikling for både Monica Mæland og Per Sandberg, tok i stedet statssekretær Dilek Ayhan 10. juli imot en delegasjon fra China Development Bank ledet av styreleder Hu Huaibang.

I tillegg til statssekretæren deltok tre personer fra embetsverket i departementet, bekrefter kommunikasjonssjef Trond Viken i Nærings- og fiskeridepartementet i en e-post til Byggeindustrien.

Byggeindustrien vet også at det ble arbeidet for å få til et møte mellom ICBC og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Byggeindustrien har foreløpig ikke fått klarhet i om dette møtet med samferdselsministeren materialiserte seg.

Interessant

Gjennom kommunikasjonssjef Trond Viken i Nærings- og fiskeridepartementet, karakteriserer departementet det som interessant at en av verdens største banker ønsker å investere i prosjekter i Norge.

– Utenlandske investeringer kan bidra til å opprettholde arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. Det er opp til de kommersielle aktørene selv å finne samarbeidspartnere og prosjekter de ønsker å investere i. Norge er et relativt åpent marked som legger få begrensinger på utenlandske investeringer så lenge disse er i tråd med gjeldende norsk regelverk, skriver Trond Viken i e-posten.

Byggeindustrien har forsøkt å få intervjuer med både Monica Mæland og Ketil Solvik-Olsen om de kinesiske bankmøtene og mulighetene for kinesiske investeringer i Norge, men har ikke lykkes med å få en kommentar fra ministrene om bankbesøket.

Møtte Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bekrefter i likhet med departementet at de møtte ICBC i sommer. Innovasjon Norges direktør i Kina, Knut Roald Sørlie, bekrefter også overfor Byggeindustrien at banken er interessert i større prosjekter.

- Vi kan bekrefte møtet mellom ICBC og Innovasjon Norge, inkludert administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Det var som en følge av normaliseringen i forholdet mellom Kina og Norge, da de ønsket å gjøre seg bedre kjent med norske forhold og mulighetene her, skriver kommunikasjonsavdelingen i Innovasjon Norge til Byggeindustrien. 

DNB, som ifølge dokumentene også skal ha hatt avtale om møte med den kinesiske storbanken, ønsker ikke å kommentere saken.

– Vi kommenterer ikke hvem vi har møter med og heller ikke innholdet i møter, skriver DNB i en e-post til Byggeindustrien.

Heller ikke Norges Bank Investment Management (Oljefondet) vil kommentere saken.

– Generelt så kommenterer vi ikke møter som vi har og ikke har, sier kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Norges Bank Investment Management til Byggeindustrien.

Sammenheng med CCCC-besøk

(artikkelen fortsetter under bildet)

Næringsminister Monica Mæland på hilserunde under en mottakelse i Shanghai. Her møter hun Hangyu Zhao fra entreprenøren CCCCs datterselskap ZPMC. Bildet ble lagt ved e-posten som kineserne sendte direkte til næringsministeren der de ber om hjelp til å få i stand møter med Vegvesenet om Ferjefri E39. CCCC samarbeider tett med storbanken ICBC.

Det kinesiske bankbesøket i Norge kan settes i sammenheng med møtene som den kinesiske storentreprenøren China Communications Construction Company har hatt med Statens vegvesen i sommer.

Byggeindustrien har den siste uka fortalt om CCCC som i juni og august møtte med Statens vegvesen ved to anledninger.

Kontakten mellom kineserne og myndighetene startet under en mottakelse i Shanghai da næringsminister Monica Mæland og statsminister Erna Solberg hilste på gigantentreprenøren.

CCCC og ICBC samarbeider svært tett ifølge et brev som ble sendt fra den kinesiske entreprenøren til den norske næringsministeren Monica Mæland.

Avviste politisk press

Både Ketil Solvik-Olsen og Statsministerens kontor har overfor Byggeindustrien avvist at møtet mellom Vegvesenet og CCCC var politisk initiert.

Solvik-Olsen har tidligere sagt til Byggeindustrien at han ikke hadde kjennskap til at CCCC var i Norge og møtte Vegvesenet.

Kontakten mellom Vegvesenet og den kinesiske entreprenøren, som har kastet øynene på Ferjefri E39-prosjektet og OPS-prosjektet Sotrasambandet, gikk senere via Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet.

Det har ikke lyktes Byggeindustrien å komme i kontakt med ICBC eller CDB.