Selvbyggere og ufaglærte håndverkere bør ikke pusse opp bad, advarer bransjefolk. (Foto: Colourbox)

Kan bli dyrt å bygge billig

- Selvbyggere og ufaglærte håndverkere bør holdes langt unna når badet skal pusses opp, advarer fagfolk. Nye regler kan gjøre billigløsninger enda mer risikable.

– For å spare penger kan folk gjerne legge ned egeninnsats i å rive gamle fliser og plater. Men når det nye badet skal bygges opp, bør de la fagfolk gjøre jobben alene, sier Håvard Hildrum, daglig leder i Varme & Bad Midt-Norge VVS.

Rørleggerkjeden advarer også mot å engasjere håndverkere som ikke er kvalifisert for våtromsarbeid, eller benytter løsninger og metoder som avviker fra norske bransjenormer.

– Vi forstår jo at det er fristende å hyre inn arbeidskraft til lavpris, men når dokumentasjonen på jobben ikke er i orden og skader oppstår i ettertid, kan det som var billig vise seg svært kostbart, sier Hildrum i en pressemelding fra selskapet.

Det er ikke forbudt å pusse opp badet på egen hånd, eller kjøpe tjenester fra andre enn de som har dokumentert kunnskap. Men prisen for feil utførelse kan bli høy og vil ofte falle på boligeier selv. Varme & Bad ser jevnlig eksempler på at folk får trøbbel på grunn av skader i ettertid.

– Noen ganger må jobben gjøres om igjen. Skadene vil i mange tilfeller ikke dekkes av forsikringen. Selv om de dekkes i utgangspunktet, kan byggefeil føre til avkortning i erstatningssummen. Regresskrav overfor utførende håndverker kan også vise seg vanskelig å nå fram med, sier han.

Ser ofte feil

I Norge registreres det rundt 80 000 vannskader årlig. Mange av dem skyldes dårlig utført arbeid eller at materialene som benyttes ikke holder mål.

– Dessverre ser vi ofte eksempler på grove feil. En gjenganger er manglende fall mot sluket, slik at vannet renner feil vei og forårsaker fuktskader, sier rørleggermester Vidar Wold i VW Consult AS.

Han holder kurs i våtromsarbeid for håndverkere, ingeniører og takstmenn. Kursene skjer i regi av Fagrådet for våtrom, og leder fram til sertifisering etter bransjens våtromsnorm.

– Feil ved membranlaget som skal sikre at det er tett mellom sluket, rørene og gulvet er også en klassiker. Både godt håndverk og riktige materialer er avgjørende for å unngå dette.

Det er ikke lovpålagt å følge våtromsnormen, som gir retningslinjer for arbeid på bad. Men ifølge Wold gir det forbrukeren den beste garantien mot ubehagelige overraskelser i ettertid.

Nedsatt verdi

Fra årsskiftet blir en utvidet boligsalgsrapport obligatorisk ved omsetning av mange typer boliger her i landet. Rapporten erstatter de enklere taksttypene og lanseres som resultat av et samarbeid mellom eiendomsmeglerne og takstbransjen.

– Hensikten med den utvidede rapporten er å gjøre bolighandelen tryggere for begge parter. Takstmannens undersøkelser blir grundigere, og kravene til dokumentasjon av utført håndverksarbeid blir skjerpet, sier Claus Norsted, styremedlem i Norges Takseringsforbund (NTF).

Han har deltatt i komitéarbeidet som har ledet frem til den nye boligsalgsrapporten og den tilhørende standarden NS3600.

– Hvis dokumentasjonen på utført baderomsarbeid ikke er i orden, vil det automatisk medføre en dårligere tilstandsgrad. Dette vil som regel også bety fratrekk i verdivurderingen, sier Norsted.