Sverre Severinsen, administrerende direktør i Kährs Norge, har vært pådriveren for at Europas største parkettprodusent nå svanemerker alle sine parketter.

Kährs svanemerker all parkett

Den svenske parkettgiganten Kährs skal innen 2015 svanemerke alle sine 120 parketter. De 40 første er allerede på markedet.

I den lille svenske byen Nybro, langt inne i de smålendske skogene innenfor Kalmar, ligger verdens største parkettfabrikk. Her, som en småby midt i byen, brer det 100 000 kvadratmeter store anlegget seg utover. 800 ansatte hos Kährs produserer 7 millioner kvadratmeter kvalitetsparkett hvert år. Dimensjonene er store i Småland. Det er miljøambisjonene også. Innen 2015 skal alle Kährs 120 parketter være svanemerket, heter det i en pressemelding fra Miljømerking.

Sverre Severinsen, administrerende direktør i Kährs Norge, har vært pådriveren for at Europas største parkettprodusent nå svanemerker rubb og rake.

- Kährs har alltid vært innovative. Vi var de første som lagde moderne parkett og vi oppfant lock-systemet som gjør leggingen av parketten så enkel. Derfor er det i god Kährs-ånd at vi nå går foran og svanemerker alle gulvene våre, sier Severinsen.

Økende etterspørsel

Men det er ikke bare innovasjonstrang som er grunnlaget for miljøsatsingen. Også økende etterspørsel blant kundene har vært utslagsgivende. I mange store prosjekter er det et absolutt krav at gulvene skal være miljøsertifisert og av høy kvalitet. Bruce Uhler, miljøambassadør i Kährs, jobbet tidligere for selskapet i New York, og sier at også der er miljøkravene absolutte:

- Du får ikke solgt gulv i New York hvis de ikke er miljøsertifisert. Alle bygninger som oppføres eller renoveres i byen skal være grønne, og arkitektene stiller høye krav. De krever et dokumentert miljøvennlig gulv av høy kvalitet som oppfører seg slik et høykvalitets gulv skal. Gulvet utgjør kanskje bare en liten del av kostnaden til et bygg, men må du bytte gulvet etter innflytting er det svært dyrt og ikke minst upopulært. Med våre gulv slipper arkitektene slike overraskelser. Vi er ikke billigst i innkjøp, men Kährs har utvilsomt de laveste kostnadene på lang sikt, sier Uhler.

Ser langt fram

Langsiktighet er et viktig stikkord når det gjelder Kährs. Kanskje faller det naturlig når råvarene dine er 80-120 år gamle eiketrær som hovedsakelig er vokst opp i skogene i en 20 mils radius rundt fabrikken. I gamle dager tilhørte all eik i Sverige den svenske kongen, og for hver eik som ble hugget ned, måtte fem nye plantes. Derfor er det rike eikeskoger i Sverige, og 80 prosent av all parkett Kährs lager, er av denne sorten. Kährs følger med på omfang og tilstand av eikeskogene, og ser da mange tiår framover. De hjelper også de mange små skogeierne med å pleie og drive skogen best mulig.

Ikke bare langsiktighet, men også helhetstenking ligger godt for Kährs. I et fabrikkanlegg som årlig forvandler 93 000 tonn eikestammer til parkett, blir det mye flis og avkapp. Dette forbrennes i fabrikkens eget varmekraftverk og forsyner både deler av anlegget og deler av Nybro med varme. Asken fra forbrenningen blir brukt som gjødsel i skogsdriften i området.

Om Svanemerket

Alle relevante miljøproblemer i hele produktets livssyklus vurderes: Råvare, produksjon, bruk og avfall.

Svanemerket jobber for å bevare det biologiske mangfoldet, for bærekraftig ressursbruk, en hverdag uten miljøgifter og for fremtidens klima.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, og ble opprettet av Nordisk Ministerråd for å gi forbrukerne og andre innkjøpere troverdig informasjon om de beste miljøvalgene på markedet.

Helhetstenking er også et av Svanemerkets kjennetegn. Det offisielle, nordiske miljømerket stiller strenge krav til alle deler av produksjonsprosessen: Råvarene, eikeskogen, må forvaltes på en bærekraftig måte, slik at skogen forblir et levende og balansert økosystem vi kan fortsette å høste av i evig tid. Produksjonen av parkettene må skje ved å utnytte treressursene best mulig, ikke sløse med energi, eller bruke helse- og miljøskadelige kjemikalier. Gulvet skal ha god kvalitet, og verken lim, lakk eller andre overflatebehandlinger kan inneholde stoffer som kan gi helseplager for barføtte eller krabbende brukere av gulvet (eller noen andre). Og helt til slutt skal gulvet kunne kasseres uten å måtte behandles som spesialavfall.

«Beeing good while doing good»

Kährs tenker langsiktig, helhetlig og grønt. Men de tenker selvsagt også forretningsmessig.

- Vi merker at stadig flere kunder etterspør miljøsertifiserte gulv, og da ønsker vi selvsagt å være best også på det området. Samtidig skaper vi verdier for samfunnet omkring oss og for framtida som ikke kan måles i penger. "Beeing good while doing good", er et godt motto for oss, avslutter Bruce Uhler.