JM Bygg, Veidekke og Mestergruppen har alle signert grønnvaskingsplakaten. Fra venstre Martin Asp, JM Norge, Jimmy Bengtsson, Veidekke og Mikkel Sandvik, Mestergruppen.

JM, Veidekke og Mestergruppen signerer Grønnvaskingsplakaten

Byggebransjen er en av sektorene som har mest potensial for utslippskutt. Derfor er det desto viktigere at man kommuniserer ærlig og åpent rundt tiltak, sier Bjørn Kjærand Haugland i Skift.

Nå melder tre ledende aktører fra byggebransjen -  Veidekke, JM og Mestergruppen - seg på i kampen mot grønnvasking, ifølge en melding fra Skift - som er et næringslivsdrevet klimainitiativ.

Grønnvaskingsplakaten ble lansert i juli av Skift i samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender.

Plakaten definerer grønnvasking som en form for misledende markedsføring, der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er når det gjelder innvirkning på klima, natur og mennesker.

– Vi er veldig glade for at ledende, nordiske aktører i byggebransjen stiller seg bak grønnvaskingsplakaten. Vi håper det bidrar til at også flere i bransjen gjør det samme, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

Plakaten skal være en veileder og fungere som rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Mer enn 170 norske virksomheter har allerede signert plakaten, blant andre Veidekke.

– Veidekke er tydelige på vår ambisjon om å være ledende i bransjen på miljø og bærekraft i praksis. Det betyr at faktiske resultater teller og at vi må jobbe med, måle og kommunisere de tiltakene som monner. Det gjelder både vårt bidrag til å innfri våre kunders mål, og våre egne ambisiøse mål, sier Jimmy Bengtson, konsernsjef i Veidekke.

Administrerende direktør i JM, Martin Asp, har også signert plakaten.

– For JM oppleves det riktig og naturlig å stille seg bak Grønnvaskingsplakaten også fordi gode løsninger som bidrar til en bærekraftig utvikling krever et samarbeid mellom alle aktører i bygg- og annleggsbransjen, sier Asp.

Han forteller at JM i dag miljøsertifiserer alle sine boliger i hele Norden med det velkjente svanemerket, leverer bedre energiløsninger enn TEK17 og arbeider målbevisst for å redusere mengden byggeavfall. Innen mangfold har JM eksempelvis et stadig mer populært voksenlærlingeprogram for å øke kvinneandelen blant håndverkerne.

– Grønnvaskingsplakaten vil forhåpentligvis bidra til økt bevissthet om hvordan bærekraft skal kommunisere på en god måte, sier Asp.

Også Mestegruppen har meldt seg på i kampanjen for mer åpen og ærlig kommunikasjon rundt bærekraftstiltak.

– Klimakrisen er reell. Det må reelle tiltak til for å avhjelpe. Grønnvasking kan bidra til å forsterke klimaproblemet gjennom at de virksomheter som gjør dette gir et feilaktig inntrykk av at de er en del av løsningen. Mestergruppen tar sterk avstand fra grønnvasking, sier Mikkel Sandvik, konsernsjef i Mestergruppen.

Sandvik ønsker at tiltakene som iverksettes av noen aktører, skal skape ringvirkninger i bransjen.

– Mestergruppen har mye å bidra med når det gjelder å legge til rette for en mer klimavennlig praksis i byggebransjen. Vi tar utfordringene på fullt alvor, og arbeider med å finne ut hvordan vi kan redusere våre direkte klimautslipp med minimum 50 prosent så fort som mulig, og videre, hvordan vi kan bidra til å stimulere til klimagasskutt innenfor vårt utvidede nettverk i bransjen. Men vi forstår veldig godt at troverdighet overfor andre i bransjen krever at vi har orden i eget hus først, sier Sandvik.