Intercity-utbyggingen er viktig for å skape nye bo- og arbeidsmarkeder, mener Bård Hoksrud.

Hoksrud: – Fornuftig å bygge ut full Intercity

Statssekretær Bård Hoksrud avviser OBOS sitt utspill om at deler av Intercity-utbyggingen bør skyves ut i tid til fordel for kollektivsatsing i Oslo.

– Ser man dette fra OBOS sitt ståsted, så kan jeg skjønne Martin Mælands og OBOS’ ønsker. Men Intercity handler om å bygge opp nye arbeidsregioner og bostedsregioner, og det handler om å knytte nye regioner til hverandre. Derfor er det fornuftig å bygge ut full Intercity, sier statssekretær Bård Hoksrud til Byggeindustrien.

Han tror også full Intercity-utbygging vil avlaste det forventede presset som trolig kommer i Oslo de neste tiårene.

– Bare ved å få på plass Hønefoss og Ringeriksbanen vil vi få boligmuligheter i 10.000-klassen. Det vil være med å avlaste hovedstaden, mener Hoksrud.

- Staten bør bidra økonomisk

Det var under Obos-konferansen tirsdag Martin Mæland og OBOS sa at milliardene staten vil bruke på å bygge den ytre sonen av Intercity-triangelet i stedet må brukes til nye baner og jernbane- og t-banetunneler i hovedstaden. Det er den forventede befolkningsveksten i Oslo, som er bakgrunnen for utspillet til OBOS-sjefen.

Mæland mener også at staten i langt større grad bør bidra økonomisk til infrastrukturbygging i hovedstadsområdet.

– Regjeringen har riktignok sagt at de kan være villig til å betale halvparten av en bane til Fornebu, men de bør også komme på banen når det gjelder jernbanetunnel og ny t-banetunnel under Oslo. Jeg synes det er rart at staten tar 100 prosent av regningen om man bygger fra Lillehammer til Hamar, men ingenting når man bygger i Oslo, sier Martin Mæland til Byggeindustrien.

Hoksrud: - Mæland tar feil

Men Bård Hoksrud mener Martin Mæland tar feil når han hevder staten ikke bidrar til kollektivutbygging i Oslo.

– Denne regjeringen har sagt at vi på viktige prosjekter skal  bidra på 50 prosent. Når det gjelder jernbanetilbudet, er det et statlig ansvar, mens buss, t-bane og trikk ligger under kommune og fylkeskommune. Men gjennom tilskudd får de likevel statlige midler til å bruke på kollektivtilbudet, og vi har også en belønningsordning som etter hvert vil gå over til å bli mer behovsstyrt. Men vi kan alltids være med å diskutere om det er nok, sier Bård Hoksrud.

- Flere tanker i hodet

Boligprodusentenes Forening og administrerende direktør Per Jæger stiller i likhet med Mæland spørsmål rundt Intercity-satsingen, og drar dessuten satsingen på et ferjefritt E39 inn i samme åndedrag.

Overfor Byggeindustrien stilte Jæger tirsdag spørsmål om hvorvidt det er riktig å bruke samfunnets midler i distriktene, mens man «sulteforer Oslo på penger».

– Spør du de som bor på Lillehammer eller i Skien, så vil nok mange av dem føle at de ikke bor i distriktene, svarer Hoksrud om Jægers spissformulering.

– Poenget er at vi må ha flere tanker i hodet på en gang. Vi er nødt til å få på plass skikkelige hovedfartsårer mellom storbyene våre, og da er blant annet E39 en viktig del av det, sier Hoksrud.

- Oslotunnel må på plass

Men til tross for uenighetene, er statssekretæren enig i at en jernbanetunnel under Oslo er nødt til å komme på plass.

– Oslotunnelen vil ha stor innvirkning på trafikken i Oslo, og Frp var også det første partiet som i sin tid sa vi måtte tenke på en ny tunnel. Det vil ha stor betydning for trafikken i Oslo, sier han.