Illustrasjon: Storm Marketing

Hedalm Anebyhus skal bygge 30 leiligheter

Hedalm Anebyhus har inngått kontrakt med Sagmoen Prosjekt AS. Kontrakten gjelder for totalentreprise på prosjektet Vestengkroken på Råholt.

Totalt skal det bygges 30 leiligheter i 2, 3 og 4-roms utførelse. Oppstart er våren 2017.

Samlet areal er 2.350 kvadratmeter BRA. Det bygges fire boligbygg i to etasjer, i tillegg til sportsboder og garasjer.

Byggetomten er cirka seks mål. Antatt ferdigstillelse er sommer/høst 2018.

De fire husene vil bli bygget rundt et felles tun. Det nye feltet ligger sentralt på Råholt i Eidsvoll kommune.

Halvparten av boligene er allerede solgt.

Sagmoen Prosjekt har ytterligere 40 mål under planlegging i Eidsvoll kommune, noe som gir utsikter til nye 250-300 enheter.