Murerlærling Lise Marie Sommerstad er lei av spørsmål om hvorfor hun valgte murerfaget. Foto: Ragne Borge Lysaker

Lise-Maries murerforsvar tar av på internett

Murerlærling Lise-Marie Sommerstad er lutlei av at folk spør henne om hvorfor hun har valgt å bli håndverker.

Lise-Marie Sommerstad fra Vestfold er lei av at folk setter spørsmålstegn ved at hun har valgt å bli murer. 24-åringen er voksenlærling hos Tønsberg-baserte Muremester Dag Arne Nilsen, og i en kommentar i Tønsberg blad denne uken går hun hardt ut mot nordmenns holdninger til håndverkerfaget.

– Jeg har ikke valgt murerfaget fordi jeg ikke er smart nok til å bli noe annet, slår hun fast i kommentaren «Ikke spør meg hvorfor jeg er murer», som blant annet har blitt gjengitt på dagbladet.no og delt rundt 1.000 ganger på Facebook.

I tillegg til å være murerlærling leder Sommerstad Senterungdommens fylkeslag i Vestfold, og sitter som kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i Andebu kommune. Til Byggeindustrien sier hun at det gjøres for lite fra politisk hold for å få opp rekrutteringen til bygg- og anleggsfagene.

– Dette er ikke bare et spørsmål om lærlingeplasser, men mange forskjellige faktorer. Jeg føler at yrkesfagene er litt glemt i politikken, og det er frustrerende, sier hun.

Ifølge NRK var det kun fem prosent av årets videregåendesøkere som søkte seg til byggfag.

«Polakkarbeid»

Sommerstad forteller at hun er sjokkert over hvordan mange forholder seg til håndverksfag.

– Jeg gikk veien gjennom studiespesialiserende fag på videregående, og jeg opplevde at til og med lærere gav inntrykk av at de knapt nok forventet at vi kunne lese og skrive. Jeg får høre at jeg har en polakkjobb, noe som både er dårlig gjort overfor polske fagarbeidere og norske fagarbeidere, som gjør en god og viktig jobb. Håndverkeryrket er ikke noe mindreverdig fagfelt, sier hun.

24-åringen mener fagbrevet må styrkes for å få opp anseelsen og rekrutteringen til håndverkerfagene.

– Fagbrevene må få høyere rang. Vi må slutte å tro at alle kan legge fliser, for det kan de ikke. Vi må rett og slett anerkjenne at uten fagarbeidere, da stopper Norge.

Jenteløft for bransjen

Sommerstad har fått vite at det i dag finnes rundt 14 kvinnelige murerlærlinger i Norge. Hun understreker at det er rekruttering til håndverkerfaget generelt hun ønsker å ta tak i med kommentaren sin, men at mureryrket kunne vært styrket med større kvinneandel.

– Jeg tror jenter har kvaliteter som er en klar fordel i murerfaget. Den estetiske sansen er for eksempel noe som guttene kanskje ikke alltid har i en like stor grad. Vi må samtidig gjøre samme jobb, og ikke få noen lettere oppgaver fordi vi er jenter, understreker hun.

Sommerstad tror flere jenter kanskje kvier seg for å gå inn i yrket fordi de har inntrykk av at miljøet er hardere enn det i realiteten er.

– Jeg synes det er et veldig godt arbeidsmiljø, og jeg opplever at man også setter veldig pris på å få jenter inn i faget, sier hun.