Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Oslo viser vei for yrkesfagene

Flere ungdom i hovedstaden velger nå yrkesfag, og stadig flere får læreplass. I 2015 var Oslo det fylket som formidlet flest unge søkere til læreplass.

I Oslo går pilene markant oppover i yrkesfagene. I fjor fikk over 80 prosent av søkerne læreplass, og stadig flere unge får øynene opp for yrkesfag.

Mye av suksessformelen ligger i godt opplysnings- og rekrutteringsarbeid samt tett formidlingsarbeid mellom skolene og næringslivet.

For å lykkes enda bedre med rekrutteringen og gjennomføringen, tar Utdanningsetaten nye virkemidler i bruk.

Utdanningsmesser skal inspirere

1.mars må de unge ha valgt videregående utdanning og onsdag var det utdanningsmessen på Furuset Forum. Messen var rettet særskilt mot foreldre og barn i ungdomskolen med minoritetsbakgrunn.

Dette er en viktig målgruppe og gjennom en liten serie av slike messer i befolkningens nærmiljø, er målet å rekruttere enda bredere enn tidligere.

– Velg noe dere interesserer dere for, noe dere innerst inne kjenner at dere vil, sa Utdanningsbyråden i Oslo, Tone Tellevik Dahl (AP), da hun åpnet messen.

Hun er opptatt av at man må velge noe som er trygt, og som samfunnet har behov for.

NHO-felleskapet vil bidra som samarbeidspartner på arrangementene fordi Oslo er en by med en befolkning som tradisjonelt har valgt de studieforberedende programmene.

- Derfor er det interessant å se på hvordan kommunen likevel makter å snu trenden, sier Are Turmo, direktør for NHOs kompetanseavdeling

Trygt valg

- Fagarbeidere er det sikreste valget for Oslo-ungdommen, mener Tellevik Dahl.

Dette støtter opp om NHOs kompetansepolitikk.

- Vi vet at samfunnet vårt skal bygges og utvikles videre ved hjelp av fagkompetanse. Derfor er det så viktig å sikre en god rekruttering fra ungdomskolen til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, understreker Turmo.