Ill. Stefan Ekberg Arkitekter

Entreprenørklage førte frem - konkurranse om Volda Campus Arena utlyses på nytt

En felles klage fra Veidekke Entreprenør og HS Bygg har ført til at idrettslagene som er byggherre for Volda Campus Arena har besluttet å avlyse anbudskonkurransen og utlyse ny konkurranse. 

– Det foreligger en plikt til å avlyse i de tilfeller der konkurransen, uten de aktuelle feilene, kunne ha fått et annet resultat eller der feilene kan ha virket inn på deltakelsen i konkurransen. Det har vært viktig for oss å få slått fast at konkurransen ikke er gjennomført etter prosedyrer for åpen anbudskonkurranse som følger av Lov om offentlige anskaffelser, sier Rune Karlsen, distriktsleder i Veidekke Entreprenør Sogn og Fjordane og styreleder i EBA Sogn og Fjordane til EBA Vestenfjelske sine nettsider.

Volda Campus Arena har vært planlagt i flere år. Etter at alle brikker i finansieringen av den nye idrettshallen kom på plass ble det kunngjort en åpen anbudskonkurranse for totalentreprise med samspill. Totalt leverte fem selskaper inn anbud basert på den kravspesifikasjonen som fulgte kunngjøringen. Hugaas Entreprenør AS ble tildelt oppdraget, der laveste pris var avgjørende. De ville utføre utbyggingen til 137,5 millioner kroner (eks. mva.) - mens det høyeste tilbudet lå på 177,9 millioner kroner (eks. mva).

I etterkant bestemte to av aktørene, Veidekke Entreprenør og HS Bygg, seg for å ta saken videre.

EBA Vestenfjelske engasjerete seg i saken, og fikk advokat og partner Åshild Fløisand i SANDS til å utarbeide en klage. Hun understreker overfor nettstedet at det ikke er lederne for de to idrettslagene som er byggherre for Volda Campus Arena som lastes for feilene som er begått, men mener at det er grunn til å klandre det firmaet lagene har knyttet til seg som rådgiver.

- Det er veldig uheldig at man ikke har hatt rådgivere som har besørget tekniske krav og dokumentasjonskrav som sikrer at oppdragsgiver kan kontrollere om tilbyderne faktisk vil kunne levere det som etterspørres, sier Fløisand. Hun etterlyser også etterlevelse av anskaffelsesregelverket.

- I klagen ble det påpekt ulovligheter i konkurransegrunnlaget og redegjort for formelle feil i saksbehandlingen. Byggherren valgte etter konsultasjon med advokat å ta klagen til følge, hvilket har medført at den gjennomførte anbudskonkurransen er avlyst og skal utlyses på nytt, skriver EBA Vestenfjelske.

- Det er to sider av denne saken og våre juridiske rådgivere har gitt sin balanserte vurdering av saken, og vi har bestemt oss for å avlyse konkursen. Men denne saken har ikke den alvorlighetsgraden som det fremkommer fra klagerne, sier prosjektleder for utbyggingen, Knut Guldbrandsen i KG Prosjekt AS, til Byggeindustrien. Man jobber nå med en ny konkurranseutlysning, og forventer at denne skal være ute i markedet i løpet av få uker.

Åshild Fløisand i SANDS påpeker at prosessen kan medføre erstatningsplikt for byggherren for kostnader som er påløpt og som ikke ville ha påløpt dersom feilene ikke var begått.

– Krav om erstatning kommer til å bli vurdert. Viktigst for oss i EBA er likevel at andre tar lærdom fra denne saken og ikke begår de samme feilene, sier Rune Karlsen.