Kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.Jan Henrik Berg i Akershus Energi Varme.Daglig leder Espen Johannesen i Hybeko.HMS-ansvarlig Nils Olav Haukaas i Nasta.HMS- og HR-leder i BAS Maskinutleie, Thomas Heiberg Johansen.Torfinn Belbo i Zero.

EBA samlet bransjen rundt utslippsfrie byggeplasser

Energi- og oppvarmingsleverandører og maskinutleiere møttes torsdag for å diskutere fossil- og utslippsfrie byggeplasser med hverandre og med resten av bygg- og anleggsbransjen hos EBA.

Krav om utslippsfrie byggeplasser er en trend som på alvor begynner å gjøre seg gjeldende i Norge. I Oslo krever allerede kommunens byggherreforetak fossilfrie maskiner i sine nye prosjekter. Buskerud fylkeskommune har signalisert at de vil følge Oslo, og Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (H) har gjort det klart at byggenæringen blir et viktig satsingsområde for å nå målet om å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn innen 2050.

Torsdag morgen serverte EBA Oslo, Akershus og Østfold frokost og noen nye betraktninger rundt tematikken fra leverandørenes side.

– Dette er bare første skritt på veien, sier direktør Ole Henrik Ystehede i EBA Oslo, Akershus og Østfold til Byggeindustrien.

I to bolker, først om byggvarme og energi og deretter anleggsmaskiner, delte noen av leverandørene til næringen litt om de erfaringene som er gjort i startgropen på det fossilfrie kappløpet.

Varmer opp

Tidligere i høst utarbeidet klassifikasjonsselskapet DNV GL en rapport for Energi Norge, Norsk Fjernvarme i samarbeid med Bellona og Enova. Rapporten «Fossil- og utslippsfrie byggeplasser», som ble gitt ut høsten 2017, ser på potensialet for å redusere utslippene fra norske byggeplasser gjennom elektrifisering og bruk av fjernvarme og biodiesel.

Rapporten tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig oppkonstruert byggeplass med et energibehov på 640 GWh. Dette gir et CO2-utslipp på 340.000 tonn og et NOx-utslipp på 4.700 tonn. Rapporten konkluderer med at dette utslippet kan reduseres med henholdsvis 99,3 prosent og 99,5 prosent ved hjelp av fjernvarme eller elektrisitet til innvendig oppvarming, fossilfri betongherding og fasadeoppvarming, bruk av elektriske anleggsmaskiner og fossilfri transport.

– Rapporten er et politisk styringsdokument hvor vi har samlet tall som vi ikke hadde fra før for å synliggjøre dette problemet. Nå skal vi utvikle en prosessveileder for aktører i byggebransjen som ikke helt vet hvor de skal starte for å få ned utslippene. Vi opplever at EBA er veldig på ballen her, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme til Byggeindustrien.

I 2020 trer et nasjonalt forbud mot oljefyr i kraft i Norge. Nå utreder Klima- og miljødepartementet om også oljefyring på byggeplassene skal forbys.

I likhet med markedsansvarlig Ivan Henrik Berg i Akershus Energi Varme, som også talte under frokostmøtets første bolk, mener Mellvang-Berg at bransjen bør være klar for å etterleve et slikt forbud. Fjernvarme- og el-løsninger for byggvarme har allerede vært på plass en god stund.

For full maskin

Andre fossilfrie løsninger som begynner å komme på plass i norsk bygg- og anleggsnæring, er blant annet gravemaskiner og lifter som går på el eller biodrivstoff.

Under møtet delte representanter fra flere maskinutleiere sine betraktninger om de nye maskinene som kommer.

– Jeg skulle gjerne stått rakrygget her i dag og sagt at jeg representerer en bransje som er nytenkende, innovativ og miljøvennlig, men som har blitt sagt her tidligere, det som går på hjul, er ikke fullt så miljøvennlig ennå, åpnet daglig leder Espen Johannesen i Hybeko.

– Men det finnes utstyr – det er ikke helt svart, presiserte han.

Selv om Norges ambisjoner om fossilfrie byggeplasser fortsatt ligger et godt steg foran langt større markeder i resten av verden, og den internasjonale etterspørselen fremdeles er lav, eksisterer det både helelektriske maskiner som går på kabel, mindre batterimaskiner, hybridmaskiner og maskiner som går på biodrivstoff.

– Personlig mener jeg gravemaskin med kabel er sterkt undervurdert. Denne maskinen har vi også nå, men noe spennende som kommer er maskiner med batteri og brenselscelle. Her er det enda en jobb å gjøre, sa HMS-ansvarlig Nils Olav Haukaas i Nasta.