<p></p><p>– Det er viktig å ha byggenæringen med på laget dersom vi skal nå målene om at Norge skal bli et lavutslipssamfunn i 2050, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) på leverandørkonferansen for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Foto: Svanhild Blakstad</p>– Ambisjonen om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser har spredt seg i markedet, og det er viktig at vi som er store går foran og får med oss de mindre aktørene, sier miljøsjef Randi Lekanger i Skanska. Foto: Svanhild BlakstadDirektør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. Foto: Svanhild BlakstadBellona-leder Fredric Hauge holdt innlegg på leverandørkonferansen om utslippsfrie bygge- og anelggsplasser 15. mai. Foto: Svanhild BlakstadByrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune. Foto: Svanhild BlakstadSTOR INTERESSE: Leverandørkonferansen for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser samlet ca 170 deltakere fra byggherrer, entreprenører, leverandører og offentlige etater i Miljødirektoratets lokaler i Oslo mandag 15. mai. Foto: Svanhild BlakstadTina Sølvberg, klima- og miljøansvarlig i Nasjonalt program for leverandørutvikling i NHO. Foto: Svanhild BlakstadGAMLE KJENTE: Bellona-leder Fredric Hauge og byrådsleder Raymond Johansen deltok begge med innlegg på konferansen om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Foto: Svanhild Blakstad

Utslippsfrie byggeplasser kommer for fullt – diskuterte krav med toppene

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og en andre rekke miljøtopper var blant de 170 deltakerne som mandag var samlet til konferanse om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.

En rekke offentlige utbyggere står samlet og stiller nå krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Utbyggerne bak fellesinitiativet er Statsbygg, Oslo kommune, Statens vegvesen, Bane Nor, Bærum kommune, Klima Østfold, Vestfold fylkeskommune og Forsvarsbygg.

De vil lære mer om hva som skal til for å få ned utslippene på norske bygg- og anleggsplasser, og inviterte til dialogmøte mandag 15. mai hos Miljødirektoratet.

Byggenæringen viktig i grønt skifte

Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (H) sier det er viktig å ha byggenæringen med på laget dersom man skal nå målene om at Norge skal bli et lavutslipssamfunn innen 2050.

– Byggenæringen er en langsiktig næring, og er en viktig del av det grønne skiftet på flere måter. For det første gjennom måten det bygges på, og for det andre hva slags bygg og anlegg vi bygger og hva som blir resultatene av det. Det skal bygges mye i årene fremover, og vi skal sørge for at byggingen skjer med minst mulig utslipp, sa Helgesen.

Snakket om Skanskas erfaringer
Sammen med statsråden var Bellona-leder Frederic Hauge, byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen og miljøsjef Randi Lekanger i Skanska blant fordragsholderne på konferansen.

Randi Lekanger, miljøsjef i Skanska. Foto: Svanhild Blakstad

Lekanger tok for seg utfordringer og muligheter for entreprenører og leverandører sett fra entreprenørens ståsted, og forteller til Byggeindustrien at Skanska er kommet langt i prosessen med utslippsfrie byggeplasser.

– Vi har jobbet med dette i flere år, og i dag leverer vi blant annet fossilfri byggeplass ved Lia barnehage i Oslo. Det som er utrolig spennende er at når de ulike aktørene fra byggherresiden, myndighetssiden, entreprenørene og leverandørene går sammen, så skjer ting veldig raskt, sier Lekanger, og legger til:

– Ambisjonen om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser har spredt seg i markedet. Vi opplever det ikke bare fra Oslo kommune og Omsorgsbygg, men møter også disse kravene fra Entra. Det er utfordrende, men samtidig veldig inspirerende å ha kunder som er så tydelige på ambisjonene sine, og som gir oss mulighet til mer forutsigbarhet i hvilken retning vi skal og hvilke investeringer vi skal gjøre i forhold til utstyr, sier hun.

Enklere for de store

Lekanger innrømmer at det er enklere for de store aktørene å kunne nå målene om utslippsfrie byggeplasser enn for de små, i det som er en stor og fragmentert næring.

Men hun mener det er viktig at de store går foran og viser vei.

– Vi som er store stiller sterkere. Men i denne sammenheng er det viktig at hele næringen står samlet. Norge er tross alt et lite marked, og vi har mange leverandører ute i Europa og i verden for øvrig. Hvis vi virkelig skal få fortgang i dette arbeid, er det nødvendig at at vi står samlet og etterspør disse løsningene

"Tinder" for bygg- og anleggsbransjen

Bakgrunnen for den store konferansen «Avspark for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser» er at byggenæringen bruker mye fossil energi i sine prosjekter.

I Oslo tilsvarer klimagassutslippene fra bygg- og anleggsvirksomhet 30 prosent av byens transportrealterte utslipp.

I tillegg er det en vesentlig kilde til luftforuresning og støy.

– Det er veldig bra at denne konferansen arrangeres, det blir en Kirsten Giftekniv-møteplass mellom leverandører og byggherrer. Kall det gjerne et slags "Tinder" for bygg- og anleggsbransjen, sier direktør i Miljødirektoratat, Ellen Hambro, til Byggeindustrien.

Hun mener det er en utfordring å ha den gode bestillerkompetansen på byggherresiden.

– Gjennom en slik konferanse kan vi skaffe kunnskap om hva slags krav kan man stille, hvor høyt kan man legge listen, og hva som er tilgjengelig på leverandørsiden. Den dialogen må fungere slik at kvaliteten presses oppover med tanke på å få ned utslippene, sier Hambro.