Norsk Utleieforening med ny faggruppe for miljø og klima

Som følge av større krav i bygg og anleggsbransjen rundt valg av miljøvennlige løsninger har Norsk Utleieforening initiert en faggruppe for miljø og klima.

Thomas Heiberg Johansen er leder av den nye faggruppen for miljø og klima i Norsk Utleieforening.

Gruppen består av HMS HR-leder i BAS Maskinutleie AS, Thomas Heiberg Johansen (leder), markedssjef i UCO, Rune Vilhelmsen, administrerende direktør i Christiania Stillas Geir Gule, HMS KS leder i Cramo, Heidi Settemsdal og fagleder for miljø i Naboen Utleie Yngvar Dalen.

– På samme måte som stadig flere i næringen og samfunnet for øvrig kan vi tilby stadig flere fossilfrie, utslippsfrie og derfor bedre miljøvennlige alternativer og løsninger på en byggeplass. Når det er sagt er det behov for å drøfte og se på løsninger sammen for å imøtekomme et strengere marked på miljøsiden. Det er mange avklaringer som gjenstår, heter det i en melding fra den nyetablerte faggruppen.

Gruppen peker på flere utfordringer og problemstillinger som de skal jobbe med.

– For eksempel vet man ikke hva det totale miljøavtrykket målt i utslipp ved for eksempel bruk av biodiesel i bygg og anleggsbransjen vil bety kontra å bruke fossil diesel. I utleiebransjen går det utstyr, og tilbehør, til og fra bygg og anleggsbransjen hver dag med store lastebiler i store kvanta. Det er mange problemstillinger vi skal drøfte, men vi er også opptatt av å være løsningsorienterte og kan i dag levere mye miljøvennlig innen lift, prostrøm og fyring, skriver faggruppen.

Faggruppen kickstarter med å inneha delansvar for et fagligfrokostmøte i EBA-regi 7. desember 2017 på Næringslivets Hus.

Her vil blant annet aktører fra maskinprodusenter komme å snakke om fremtidige miljøvennlige maskiner innen bygg og anlegg. Miljøorganisasjonen Zero vil snakke om det miljømessige totalavtrykket fra et bygg og anleggsprosjekt, og den nyoppnevnte gruppen i Utleieforeningen vil snakke om utfordringer og løsninger i dagens og morgendagens utleiemarked.