- Overbevist om at vi går mot utslippsfrie byggeplasser

- Jeg er overbevist om at vi går mot utslippsfrie byggeplasser, sa Stine Haugen i NCC på Byggedagene, etter at de har holdt på noen måneder med fossilfri byggeplass på Jordal.

Haugen er leder for Bærekraft og Miljø i NCC Building, og har jobbet mye med prosjektet med å bygge en ny storstue for norsk ishockey på Jordal. I forkant av konkurransen ble det klart at Kultur og idrettsbygg i Oslo ville komme med krav om fossilfri byggeplass på Nye Jordal. NCC fikk kontrakten, og har nå holdt på rundt et halvt år.

Hun poengterer at man ennå ikke har et stort erfaringsgrunnlag, men delte allikevel med det de har oppdaget hittil.

- Kravene om fossilfri byggeplass og systemgrenser er ikke helt perfekt, men jeg tror det er fint og klokt å ikke alltid gape for høyt, sa Haugen.

- 25 prosent av utslippene i transportsektoren kommer fra anleggsmaskiner. Vi ser at vi med relativt enkle grep klarer å få til betydelig reduksjon av utslippene, la hun til.

På Jordal måtte NCC tidlig ta et valg om de skulle bruke elektrisitet eller fornybart drivstoff. De landet på HVO-diesel, og har etablert en 10.000-liters tank inne på byggeplassen hvor alle underentreprenørene kan fylle drivstoff på sine maskiner. De aller fleste maskinprodusenter garanterer at maskinene kan bruke den type drivstoff.

- Et annet viktig krav var byggvarme og tørk. Det er ikke mulig med fjernvarme på Jordal. Vi vurderte elektrisitet, men landet på et pelletssystem med vannbåren varme. Varmen blir distribuert i rør til bygget og videre i bygget ved hjelp av vifter, fortalte hun.

Når det gjelder elektrisk utstyr så er det noen utfordringer med å skaffe for eksempel minigravere, men hun understreker at alle leverandørene jobber med å rette på dette.

- Det er bra et Oslo kommune har turt å stikke hodet frem. Jeg er sikker på at dette blir standardkrav på de største byggeprosjektene fremover, sa Haugen