Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Buskerud satser mot utslippsfrie byggeplasser

Buskerud vil gjøre byggeprosjekter i fylkeskommunen utslippsfrie, og arrangerer en konferanse for å drøfte utfordringene og mulighetene i den grønne satsingen.

Det skriver Buskerud fylkeskommune i en pressemelding onsdag.

Bygge- og eiendomssjef Gjermund Riise Brekke i Buskerud fylkeskommune. Foto: Buskerud fylkeskommune

– BFK Eiendom har fokus på miljø- og klimatiltak for bygningsmassen vi forvalter. Vi ser viktigheten av å ikke bare selv ha et slikt fokus, men bidra til at hele regionen ser mulighetene som ligger i dette. Selv om vi ikke har vært med å starte løpet mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser ønsker vi nå å gjøre det vi kan for at dette en gang i fremtiden også skal bli en standard i Buskerud, uttaler bygge- og eiendomssjef Gjermund Riise Brekke i Buskerud fylkeskommune.

I pressemeldingen påpekes det at det lokale næringslivet vil spille en nøkkelrolle i satsingen, og at sterke næringsklynger med gode relasjoner mellom ulike bedrifter, forskning og utvikling og offentlige utviklingsaktører vil stå sentralt. Samfunnsansvar vil være framtidens konkurransefortrinn i kampen om talentene, omdømme, nye partnere og ny vekst, skriver fylkeskommunen.

– Vi her i Eiendomsavdelingen ønsker å være en god samarbeidspartner for kommunene, næringslivet og organisasjoner for å nå et felles mål om et grønt skrifte – til utslippsfrie byggeplasser. Et av tiltakene vi derfor gjør er nå å invitere til en konferanse her i Drammen den 21. september i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF). På konferansen vil vi snakke litt om våre egne planer, høre litt om erfaringer fra Oslo Kommune som er kommet et godt stykke på veien, samt høre fra leverandører av ulike teknologier. I utgangspunktet er dette en konferanse for alle innen BAE-næringen i Buskerud, men vi håper også på deltakelse fra andre fylker slik at vi kan spre budskapet og kanskje høre andres erfaringer, sier Gjermund Riise Brekke i pressemeldingen.