Administrerende direktør Kari Sandberg i EBA. Foto: Sindre Sverdrup Strand

EBA positive til ny standard for store kontrakter

EBA er positive til arbeidet Statens vegvesen har satt i gang med standard for store kontrakter.

Tirsdag meldte Byggeindustrien at Statens vegvesen velger bort Norsk Totalkontrakt, og at de har startet arbeidet med å utvikle en kontraktsmal for store totalentrepriser. Kontrakten har foreløpig fått navnet Norsk vegkontrakt (NVk2020)

Bransjeorganisasjonen Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) er sammen med Bane NOR, Nye Veier, MEF og RIF med i en referansegruppe for prosjektet.

I EBA er de positive til arbeidet som er satt i gang.

- Målet for EBA er at alle partene går inn i arbeidet med ny standard med intensjon om å lage en kontrakt der kompetansen fra alle parter i et prosjekt blir vektlagt og at vi samtidig også klarer å avlaste risiko fra entreprenør, som betyr at bransjen må involveres, skriver EBA-leder Kari Sandberg i en e-post til Byggeindustrien.

Hun peker at det har vært et økende konfliktnivå i bransjen og at det derfor er viktig å ta inn konkrete bestemmelser i kontrakten som bidrar til at man kommer ut av dagens situasjon.

- Det er også et mål at alle bestillere vil benytte den nye kontraktstandarden, skriver Sandberg.