Dypt tragisk ulykke

Arbeidsulykken på Geilo er en dypt tragisk hendelse som ryster hele anleggsnæringen. Tre personer mistet livet i sprengningsulykken som er av de verste ulykkene på norske anlegg noensinne.

En tradisjonell entreprenørvirksomhet har mistet gode medarbeidere og kolleger, flere familier har mistet det kjæreste de hadde og denne ulykken er noe som går tungt inn på hele anleggsnæringen. Det var en sterkt preget vegdirektør som ble intervjuet av TV2 onsdag kveld. Ulykken er en av de mest alvorlige hendelsene som har rammet Statens vegvesen.

Heldigvis er det ikke ofte det skjer så omfattende ulykker på norske anleggsplasser, men det har vært for mange dødsulykker på norske anlegg de senere årene. Sist det var en sprengningsulykke med dødelig utfall var tilbake i 2005.

Siden den tid har det vært flere sprengningsuhell og ulykker, men ikke med alvorlige skader. På samme tid har vært en kraftig økning i bruk av sprengstoff som følge av den økte aktiviteten, men stadig strengere regler rundt oppbevaring av sprengstoff samt kursing av sprengningsbaser har hatt en effekt. Statens vegvesen hadde sin siste sprengningsulykke med dødelig utfall i 2003.

Det er selvsagt altfor tidlig å si noe rundt årsaken til ulykken på Geilo, men det er åpenbart noe som har gått fryktelig galt. Eksplosjonen må ha vært meget kraftig og rystet store deler av nærområdet.

Ved siden av et omfattende redningsarbeid på anlegget, er det allerede satt inn store ressurser i å finne ut årsaken til ulykken. Alle tilgjengelige ressurser fra ulike etater er satt inn i arbeidet, og Statens vegvesen sier de vil bistå på alle måter. For både Statens vegvesen og hele den norske byggenæringen er det viktig å finne hvordan dette kunne skje og se til at noe tilsvarende aldri skjer igjen.