<p>Administrerende direktør i Norsk Byggtjeneste Øyvind Skarholt (til høyre) og programleder Erik Wold styrte den digitale konferansen fra Christiania Teater i Oslo torsdag.</p>Operasjonsdirektør Ole Gunnar Honningsøy i Byggtjeneste.Direktør Harald Jachwitz Andersen i Virke Handel.Logistikksjef Audun Tharaldsen i Optimera.Assisterende direktør Odd Helge Johansen i Coop Faghandel.Administrerende direktør i Norsk Byggtjeneste Øyvind Skarholt.Daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev.Tørn-gründer Anjali Bhatnagar.Silvija Seres holdt et inspirerende siste innlegg i NOBB-konferansen 2020.

Digital logistikk i sentrum på digital NOBB-konferanse - lanserer ny løsning rundt nyttår

NOBB-konferansen 2020 ble arrangert digitalt på grunn av koronapandemien, men en digital plattform er kanskje ikke feil for en tjeneste som er så sentral i byggevareindustriens digitale utvikling.

Administrerende direktør i NOBB-leverandør Norsk Byggtjeneste Øyvind Skarholt og programleder Erik Wold styrte den digitale konferansen fra Christiania Teater i Oslo torsdag.

Harald Jachwitz Andersen i Virke Handel snakket om digital handel og hvordan verdenen for salg har blitt mindre.

– Står den fysiske varehandelen foran dommedag? Det korte svaret er nei. Man har en tendens til å overvurdere de kortvarige konsekvensene, men vi har samtidig en tendens til å undervurdere konsekvensene på lengre sikt. Handel dør ikke, men den endrer seg, sier Andersen.

Ny hverdag

Koronapandemien er også en ting som har skapt en plutselig og voldsom utvikling i netthandelen. Norske nettbutikker har økt med omtrent 13 prosent hvert år de siste årene, men i 2020 har veksten så langt vært på rundt 30 prosent.

– Jeg opplever at korona har giret opp omstillingsdyktigheten til mange aktører, utdyper Andersen i samtale med Byggtjeneste-sjef Øyvind Skarholt og programleder Erik Wold.

– Men la ikke det som er fantastiske tider for noen bli en hvilepute, advarer Andersen.

Bærekraft er en kvalitet som nå ikke lenger er et markedsfortrinn, men begynner å bli en helt nødvendig forutsetning for å i det hele tatt å være med.

Daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev fortalte blant annet om samarbeidsprosjektet ECOproduct, som er et verktøy for miljøvennlige materialvalg i NOBB.

– Dette er et godt produkt som jeg ikke tror folk helt har våknet for å bruke, sier Bramslev.

Et annet grønt innslag under konferansen var fra gründer Anjali Bhatnagar, som står bak oppstartsbedriften Tørn, en bedrift som jobber for at overskuddsvarer selges og brukes.

Avanserte NOBB-brukere

Under den digitale NOBB-konferansen fikk tilskuerne også høre fra noen av de mer krevende og fremoverlente brukerne av systemet.

Logistikksjef Audun Tharaldsen i Optimera fortalte om byggevareleverandørens nye sentrallager, hvor de benytter seg av et avansert og automatisert logistikksystem, men dette er helt avhengig av god grunndata fra NOBB.

– Hvis du skal konkurrere med noen på andre siden av jorda, må kostnadene være så små som mulig, og det er uansett en god idé å ikke sløse. Da må vi ta på varen så lite som mulig, og da er det viktig at grunndata er riktig, sier han.

Assisterende direktør Odd Helge Johansen i Coop Faghandel fortalte om hvordan Coop/Obs-Bygg jobber med utviklingen av sin digitale logistikk.

– Mitt konkrete ønske til NOBB er at når vi starter på en ny plattform, så vasker vi dataene og starter på et enda høyere nivå enn på dagens plattform, sier Johansen til Øyvind Skarholt.

Ny leverandørløsning

NOBB skal nå over på en ny plattform med ny leverandørløsing utviklet av britiske Riversand. På video fra England fortalte Sachin Kumar fra Riversand og Phil Carline fra byggevaregiganten Kingfisher, som allerede bruker plattformen, om hvordan det har fungert i Storbritannia.

Operasjonsdirektør Ole Gunnar Honningsøy i Byggtjeneste fortalte i tillegg mer om hvordan den nye løsningen vil oppleves i Norge.

– Vi har hørt utfordringen om å komme med noe nytt, komme med en ny dimensjon, og det kan jeg love at vi gjør, sier Honningsøy.

18. desember starter overgangen til den nye løsningen, og den gjøres tilgjengelig i begynnelsen av januar.