Kinesiske CCCC har bekreftet at de er interessert i OPS-prosjektet riksvei 555 Sotrasambandet. Prosjektet er forventet å ha en prislapp på 10 milliarder kroner. Illustrasjon: Statens vegvesen

Dette sier Samferdselsdepartementet om kinesisk anleggsinteresse og brudirektørens CCCC-overgang

Samferdselsdepartementet har «ikke sterke synspunkter» rundt kinesiske entreprenørers voksende interesse for å bygge, drifte og vedlikeholde norske veier. I Senterpartiet er de bekymret.

31. januar ble det kjent at den kinesiske entreprenørgiganten China Communications Construction Company (CCCC) har hentet inn Vegvesenets tidligere brudirektør Børre Stensvold som sjefsrådgiver.

Advokat og ekspert i offentlige anskaffelser, Robert Myhre.

Rekrutteringen viser at CCCC har store ambisjoner i Norge, og i forrige uke varslet entreprenøren interesse for tre milliardprosjekter, blant dem Sotrasambandet til 10 milliarder kroner og Norges lengste jernbanebru, Tangenvika bru.

At den tidligere brudirektøren gikk til CCCC, kan potensielt reise habilitetsspørsmål i fremtidige konkurranser, sa advokat og ekspert i offentlige anskaffelser, Robert Myhre da han uttale seg om saken.

– Jeg antar at SVV formelt går klar av habilitetsreglene i de kommende konkurransene. Men dersom Stensvold fronter tilbud fra CCCC i den aller nærmeste fremtid, kommer man i hvert fall i et grenseland, sa Robert Myhre til Byggeindustrien i forrige uke.

Advokaten mente samtidig at saken illustrerer at karanteneloven i noen tilfeller ikke treffer godt nok.

SVV: Ikke spesielt krevende

Jane Bordal i Statens vegvesen. Arkivfoto: Ådne Homleid

Statens vegvesen avviste samtidig at den tidligere brudirektørens overgang til entreprenørgiganten er problematisk for dem.

– Vi har gode rutiner på dette – og har selvsagt gjort en vurdering av alle sider ved hans overgang til en entreprenørbedrift. Vi ser ikke noe spesielt krevende med at han velger å starte hos China Communications Construction Company LTD (CCCC). De fleste som slutter i Vegvesenet går erfaringsmessig over til en annen aktør i bransjen. Vi har vurdert om det er habilitetsutfordringer ved Stensvolds avgang, noe vi ikke ser at det er. Vi opplever at avslutningen av arbeidsforholdet har vært ryddig, sa direktør for HR og

Børre Stensvold, tidligere avdelingsdirektør for bruseksjonen i Statens vegvesen, er nå sjefsrådgiver i CCCC. Foto: Statens vegvesen.

HMS i Statens vegvesen, Jane Bordal Bordal.

Også Børre Stensvold selv avviste at det ville være et problem for ham som tidligere brudirektør å være involvert i arbeidet med et eventuelt tilbud på Sotrasambandet.

Trygge på Vegvesenets vurderinger

I Samferdselsdepartementet (SD) stoler de på Statens vegvesens vurderinger.

– Samferdselsdepartementet er kjent med at det ikke er noen uvanlig problemstilling at fagpersoner i SVV slutter i etaten og begynner å arbeide i entreprenørfirmaer som konkurrerer om norske veiprosjekter. Statens vegvesen som etat har derfor god kompetanse og erfaring med å vurdere slike tilfeller og om det er nødvendig å benytte karantenebestemmelser. SD ønsker ikke å gå nærmere inn i den konkrete saken og vi er trygge på at SVV har gjort de nødvendige vurderingene av karantenebestemmelsene i denne saken, skriver Samferdselsdepartementet i en mail til Byggeindustrien.

Ingen sterke synspunkter

Byggeindustrien har spurt Samferdselsdepartementet hvorvidt de ser utfordringer knyttet til den kinesiske interessen rundt å bygge og drifte Sotrasambandet gjennom en langvarig OPS-kontrakt (offentlig-privat-samarbeid).

Til det svarer departementet:

– SD ønsker i utgangspunktet alle utenlandske investeringer velkommen så lenge de konkurrer på de samme vilkårene som norske entreprenører. Erfaring viser at det bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser, skriver de og fortsetter:

– SD har heller ingen sterke synspunkter på at kinesiske entreprenører bygger eller drifter og vedlikeholder norske samferdselsprosjekter. Kinesiske entreprenører har allerede gjennomført veiprosjekter i Norge, f.eks. E6 Hålogalandsbrua. SD har ingen internasjonale forpliktelser som pålegger oss å la kinesiske selskaper delta i norske offentlige anbudsprosesser. Offentlige oppdragsgivere kan derfor selv velge om de vil vurdere kinesiske tilbud for å få bedre konkurranse om oppdrag, eller om de vil begrense adgangen til konkurranse ut fra andre hensyn. Regjeringen har ingen planer om å styre oppdragsgiveres innkjøpspraksis utover dette, skriver departementet.

Bekymring i Senterpartiet

Transportpolitisk talsperson Siv Mossleth (Sp) er bekymret for utenlandsk interesse i anleggsmarkedet, og vil ha endring i anbudsreglene. Arkivfoto.

I Senterpartiet har de lenge uttrykt bekymring for den kinesiske interessen for å bygge og drifte norske veier.

Transportpolitisk talsperson Siv Mossleth (Sp) skriver i en e-post til Byggeindustrien at brudirektøren i Statens vegvesens overgang til CCCC sender et tydelig signal om at de mener alvor med sin norgessatsing.

– Når CCCC rekrutterer sentrale folk fra Statens vegvesen, er det et tydelig tegn på at de har vekstambisjoner i Norge. Senterpartiet har store ambisjoner for lokale, regionale og nasjonale anleggsbedrifter. Derfor har jeg på vegne av Senterpartiet fremmet forslaget som nå er til behandling i transportkomiteen, før det skal behandles i Stortinget, skriver Siv Mossleth og trekker frem hovedmomentene i forslaget er til behandling:

– Senterpartiet har lenge uttrykt bekymring for at norske entreprenører utkonkurreres i anbudsprosessene, blant annet fordi anbudene er satt opp slik at det er vanskelig for norske entreprenører å delta i konkurransen. For Senterpartiet er det viktig at når det brukes mye penger på å investere i infrastruktur så skal det bidra til lokale, regionale og nasjonale arbeidsplasser. Senterpartiet mener også det er viktig at kunnskap om, og erfaring fra, norske forhold, eksempelvis klima og topografi, vektlegges ved offentlige anskaffelser, skriver hun.