OPS-prosjektet til Statens vegvesen, riksvei 555 Sotrasambandet, er ett av prosjektene som CCCC har signalisert interesse for. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Ekspert mener rekrutteringen av Vegvesenets brudirektør kan gi habilitetshodebry

I februar begynte tidligere brudirektør i Statens vegvesen, Børre Stensvold, i ny jobb hos kinesiske China Communications Construction Company. Det kan i verste fall skape habilitetsutfordringer i fremtidige anbudskonkurranser, mener ekspert i offentlige anskaffelser.

Tidligere brudirektør i Statens vegvesen, Børre Stensvold, startet nylig i rollen som sjefsrådgiver i CCCC. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

China Communications Construction Company (CCCC) har ikke lagt skjul på at de har store ambisjoner om å bygge infrastruktur og bruer i Norge, og Byggeindustrien kan i dag melde at selskapet nå viser interesse for tre store prosjekter - blant dem Sotrasambandet og Norges lengste jernbanebru.

I slutten av januar ble det kjent at entreprenøren har sikret seg norsk brukompetanse gjennom rekrutteringen av Statens vegvesens brudirektør Børre Stensvold.

3. februar i år var den tidligere Vegvesent-toppen på plass som sjefsrådgiver i den norske delen av det kinesiske entreprenørselskapet.

Grenseland, mener advokat

Advokat og ekspert på offentlige anskaffelser, Robert Myhre, mener overgangen fra Vegvesenet til CCCC kan reise spørsmål rundt Stensvolds habilitet i konkurranser.

Advokat og ekspert i offentlige anskaffelser, Robert Myhre. Foto: myhreadvokat.no

– Jeg antar at SVV formelt går klar av habilitetsreglene i de kommende konkurransene. Men dersom Stensvold fronter tilbud fra CCCC i den aller nærmeste fremtid, kommer man i hvert fall i et grenseland. I verste fall kan en slik inhabilitet få som konsekvens at CCCCs tilbud må avvises fra konkurransen. For sin egen del bør derfor CCCC plassere Stensvold i en tilbaketrukken rolle i en viss tid fremover, slik at det ikke kan oppstå tvister knyttet til habiliteten i kommende konkurranser, sier Robert Myhre til Byggeindustrien.

Karenteneloven gjelder ikke

Advokaten mener saken illustrerer at karanteneloven i noen tilfeller ikke treffer godt nok.

Ifølge Myhre gjelder karanteneloven i dag kun for lederen for statlige forvaltningsorganer, og ikke direktører under den øverste lederen.

– Karanteneloven ville gitt karantenemnda mulighet til å ilegge karantenetid før vedkommende kan gå over i en stilling i det private. Vilkåret er at det foreligger en konkret forbindelse mellom den statsansattes tidligere ansvar og arbeidsoppgaver, og interessene til den virksomheten vedkommende blir tilknyttet eller etablerer. Mye kan tyde på at loven burde fått anvendelse i dette tilfellet, slik at karantenemnda kunne vurdert om det burde vært ilagt en karantetid, mener Myhre.

Vegvesenet har vurdert habilitet

Direktør for HR og HMS i Statens vegvesen, Jane Bordal, mener brudirektørens overgang fra Vegvesenet til CCCC er problemfri. Arkivfoto: Ådne Homleid

Homleid

Statens vegvesen opplyser til Byggeindustrien at de har gjort habilitets-vurderinger etter at brudirektøren skiftet jobb.

De har konkludert med at overgangen til CCCC er problemfri.

Direktør for HR og HMS i Statens vegvesen, Jane Bordal, sier det ikke er uvanlig at fagfolk slutter i Statens vegvesen for å begynne i andre deler av byggenæringen – enten det er hos entreprenører, rådgivere eller andre deler av transport- og anleggsbransjen.

– Spesielt i forbindelse med omorganiseringen av etaten fra nyttår av, har mange flinke folk valgt å skifte arbeidsgiver. 2.041 sluttet i 2019 i Vegvesenet – 1.384 av disse gikk til fylkeskommune som en del av reformarbeidet, opplyser hun til Byggeindustrien.

Ifølge Jane Bordal er Børre Stensvold behandlet som alle andre i samme posisjon.

– Vi har gode rutiner på dette – og har selvsagt gjort en vurdering av alle sider ved hans overgang til en entreprenørbedrift. Vi ser ikke noe spesielt krevende med at han velger å starte hos China Communications Construction Company LTD (CCCC). De fleste som slutter i Vegvesenet går erfaringsmessig over til en annen aktør i bransjen. Vi har vurdert om det er habilitetsutfordringer ved Stensvolds avgang, noe vi ikke ser at det er. Vi opplever at avslutningen av arbeidsforholdet har vært ryddig, sier Bordal.

Åpen om jobbskiftet før oppsigelse

Hun understreker at Stensvold som avdelingsdirektør for bruseksjonen i Vegdirektoratet ikke har hatt noe med innkjøp eller valg av leverandører å gjøre.

– Valg av kontraktsform, dialog med markedsaktører, selve utvelgelsesprosessen og kontraktinngåelse skjer i regi av prosjektene selv i nært samspill med anskaffelsesfaglig bistand. Fram til 1. januar 2020 i regi av Vegvesenets tidligere regioner, fra nyttår i regi av Statens vegvesen Utbygging, sier Bordal.

Vegvesenet opplyser at Børre Stensvold sa opp sin stilling i Vegvesenet 25. november 2019 og sluttet 1. februar i år.

– Han informerte både leder og kolleger om skiftet allerede før den formelle oppsigelsen kom. På denne bakgrunnen ble besluttet at han ikke ble innplassert i det «nye» Vegvesenet fra nyttår.

Ikke direkte kontakt med entreprenører

Børre Stensvold selv ser i likhet med sin tidligere arbeidsgiver heller ikke noen habilitetsutfordringer knyttet til hans nye rolle i CCCC.

– Jeg tar Robert Myhres vurderinger til etterretning, men jeg har formelt sluttet i Statens vegvesen og har ikke hatt noen karantenetid i min avtale. Jeg har som brudirektør heller ikke vært i direkte kontakt med entreprenører gjennom anbudsprosesser, det er det de tidligere regionale byggherreorganisasjonene i Statens vegvesen, nå divisjonene, som har håndtert. Derfor ser jeg ikke noen problemer med min nye rolle i CCCC, sier Børre Stensvold til Byggeindustrien.

– Robert Myhre anbefaler deg å tilbaketrukken rolle i de første konkurransene dere deltar i med Statens vegvesen, hvordan vurderer det du en slik anbefaling?

– Jeg har jo en rådgiverfunksjon hos CCCC Norge, så jeg har en tilbaketrukken rolle. Jeg vil være med i anbudsprosessene for CCCC, men ikke fronte dem, sier Stensvold.

Stensvold bekrefter i dag at Sotrasambandet, et offentlig-privat-samarbeid til rundt 10 milliarder, er et av prosjektene CCCC kan være interessert i.

Men han avviser at det vil være et problem for ham som tidligere brudirektør å være involvert i arbeidet med et eventuelt tilbud på Sotrasambandet.

– Nei, jeg har ikke noen inngående kjennskap til dette prosjektet, og vil heller ikke ha noen fordeler i en konkurranse, sier Stensvold.