Dette blir bestillernes krav til en grønnere byggenæring

Ny teknologi og nye måter å organisere arbeidet på trekkes frem som nøkkelen for å møte de store Oslo-bestillernes krav til byggenæringen.

Oslo kommune har satt seg som mål å redusere klimagassutslippene i hovedstaden med 50 prosent fra 1990-nivå i løpet av de neste tre årene, og med 95 prosent innen 2030. Fredag møtte næring- og eierskapsbyråd Geir Lippestad i Oslo kommune, avdelingsdirektør John Moen i Statsbygg og administrerende direktør Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom AS deltakerne på EBAs markedskonferanse for å fortelle litt om hva som vil kreves av byggenæringen for å bli med inn i den grønne fremtiden.

Oslo kommune kjøper årlig varer og tjenester for 26 milliarder kroner. De store utbyggingsprosjektene står i kø, og her vil kommunen blant annet kreve fossilfrie anleggsplasser.

– Oslo kommune vil bruke sin innkjøpsmakt, slo næring- og eierskapsbyråd Geir Lippestad fast.

Kommunen har allerede kommet i gang med to store idrettsanlegg hvor samtlige maskiner enten skal gå på biodrivstoff eller elektrisitet. Kommunen vil også kreve større grad av fast ansatte og bruk av lærlinger i sine prosjekter.

– Nå utvikler vi fremtidens bygg og fremtidens byggeplasser. Når dere skal gjøre innkjøp til maskinparken nå, må dere tenke elektrifisering, og ikke satse på gamle fossildrevne maskiner, formanet Lippestad.

Ny teknologi

I tillegg til at kommunen krever en ny type anleggsmaskiner på sine plasser, vil man også se en helt ny type bygg fremover, fulle av ny teknologi. Avdelingsdirektør John Moen i Statsbygg understreket at utslippene fra bygg må ned ved hjelp av smart teknologi, og at potensialet i gode, tette bygningskropper begynner å bli nådd.

– Bygningsmassen i Norge står for 40 prosent av klimagassutslippene, og dette skal mye ned. Vi kommer til å få mye mer plusshus fremover, men det blir ved hjelp av mer teknologi i byggene, sa han.

Spesielt sensorer som styrer ventilasjon og temperaturstyring etter behovet til enhver tid, samt fleksible bygg som enkelt kan tilpasses nytt bruk uten at store og avfallsproduserende rehabiliteringer må til. 

Moen og Statsbygg mener også at man kan redusere avfallsproduksjonen på byggeplass med to tredeler ved hjelp av detaljert planlegging av byggeprosjekter, slik at alt som tas inn i prosjektet, monteres, uten behov for kapping.

Nye samarbeid

Moen forteller at omtrent 80 prosent av Statsbyggs prosjekter gjennomføres som totalentrepriser, men at den nye byggenæringen også vil kreve nye samarbeidsformer.

– Vi oppfatter at dagens kontrakter ikke er optimale, hverken for oss eller for de utførende. Kongsberg og Subsea er i dag verdensledende bedrifter, og vi ser at de er flinke til å dele informasjon med hverandre. Hvis vi som bransje skal løfte oss, er det de som er flinke til å dele som vil ligge i front, sa han.

I tillegg til det kommunale og statlige perspektivet, var også eiendomsutvikler Stor-Oslo Eiendom på plass, ved administrerende direktør Mathis Grimstad. Selv om Grimstad understreket at de som privat utvikler ikke har noen politisk agenda, vil også de ta ansvar nå det kommer til miljø.

– Det er ingen tvil om at miljøbygg er gode bygg, og de fleste leietakere i 2017 etterlyser også BREEAM. Alle våre bygg sertifiseres derfor til Very good eller Excellent i BREEAM, og selv om boligkjøpere ikke har samme fokus på dette, setter vi likevel samme kravene, og så håper vi de kommer etter, sa han.