Prognosesenterets Kjell Senneset. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Gode tider for byggenæringen i øst

Aktiviteten for 2017 blir rekordhøy innen de fleste segmenter for aktørene i byggenæringen i Oslo, Akershus og Østfold.

- Boligbommen fortsetter i 2017, og bli trolig toppåret for Østlandet. Vi er noe usikre på utviklingen for Oslo-markedet de neste par årene, men det vil ligge på et jevnt høyt nivå, uttalte Prognosesenterets Kjell Senneset på Markedskonferansen fredag, i regi av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg.

Innen yrkesbygg forventer han en relativt flat utvikling.

- Vi er nå kommet opp på et nivå innen yrkesbygg som er på samme nivå som 2013 – og der skal vi holde oss, legger Senneset til.

Anleggsektoren vil fortsette turen rett oppover.

- Veksten innen anlegg i øst blir kraftig, så det er bare å bygge opp kapasiteten, påpeker Senneset. Denne veksten skyldes i hovedsak investeringer innen både vei og bane.

Innen ROT-markedet ser han for seg en jevn utvikling, med en svak økning – på samme nivå som man har sett tidligere.

- Det ser generelt bra ut for norsk økonomi fremover – veksten i 2018 lir høyere enn i år. Dette vil selvsagt også påvirke bygg og anlegg. En slik vekst er også noe de aller fleste økonomer er enige om, så 2018 vil bli nok et bra år for byggenæringen, men vi ser for oss at de blir en liten nedgang i 2019, mest på grunn av et roligere boligmarked i Oslo, sier Senneset.