Utnytt de grønne mulighetene

Både offentlige og private kunder ønsker i stadig økende grad grønne løsninger når de skal realisere sine prosjekter. Det er dermed ekstremt viktig at næringens aktører nå er på ballen og er klare til å takle omstillingen som er i ferd med å skje.

At vi nå er inne i et grønt skifte begynner allerede å bli en slitt floskel, men det er faktisk det som er i ferd med å skje. Mange har over tid tenkt grønt i sin drift, men det som vi nå opplever både i næringen og i samfunnet for øvrig, er på mange måter et paradigmeskifte. Veidekke Entreprenørs innkjøpssjef Ole Ragnar Dihle sa det treffende på torsdagens Byggevaredag i Oslo; «Vi har ikke noe valg – utviklingen har gått for langt, vi må endre måten å arbeide på. Det er også slik at prosessen vi nå har startet aldri vil bli reversert.» Dette illustrerer at man allerede er i ferd med å endre måten næringen skal og må arbeide på.

Byggevaredagen hadde i år grønne forretningsmuligheter som overbyggende tema, og hadde aktører på scenen fra hele verdikjeden som alle pekte på det samme. Ting er i ferd med å endre seg nå, og det skjer raskt. Dette innebærer at det fremover vil settes langt strengere krav både til enkeltaktører og rundt hvilke sluttprodukter næringen som helhet skal levere fra seg. Byggherrene setter allerede i dag strengere krav til hva de ønsker, og ikke minst også hvordan prosjektet bygges – noe som selvsagt også fører til at entreprenørene og leverandørene må følge opp. Dihle pekte i sitt innlegg på hvilke krav Veidekke har satt både til seg selv, men også overfor de som konsernet skal samarbeide med. De som her ikke kan levere eller har planene klare rundt hvordan de skal få til dette, vil havne langt bak i køen.

Nå er det slik at mange av de norske byggevareleverandørene, som spiller en viktig rolle i en grønnere byggenæring, ligger langt fremme både i Europa og verden for øvrig. Nå er det viktig at de stadig utvikler seg slik at de klarer å holde på denne posisjonen. Det kan bli deres viktigste fortrinn i tiden fremover. Pris vil selvsagt veie tungt også i fremtiden, men kravene som settes til miljøegenskaper vil også veie meget tungt – og som dermed også får betydning på en satsing inn mot det internasjonale markedet. De norske aktørene burde ha alle muligheter til å stadig forbedre seg innen dette området. Man har kunnskapen og de finansielle musklene som skal til – og nå som kundene i stadig økende grad er villig til å betale for denne typen innovasjonsarbeid, kan det komme frem mye spennende innen denne delen av næringen i tiden fremover.

Nå er det selvsagt ikke slik at vi har en næring eller samfunn hvor grønne verdier overskygger alt annet – slik vil det heller ikke bli. Men vi ser at endringer er i ferd med å skje, og miljøaspektet vil fremover bli stadig viktigere i en sterkt konkurransepreget næring. Og det er dermed ikke sikkert at de som har levert best tidligere og om har sikret seg store markedsandeler, klarer å følge opp i fremtidens marked.