Det ligger an til en svært god blåbærsesong

Etter et par år med labre blåbærsesonger, ligger det i år an til en veldig god sesong flere steder i landet. – Helt ekstreme mengder, sier forsker.

– Jeg smakte de første blåbærene for en måned siden, og de har vært veldig tidlig ute i år, sier økolog Stein Joar Heggland ved Høgskulen på Vestlandet til NTB.

Heggland, som har forsket på blåbær i årevis, sier at han har sett mye bær så langt i sommer.

– Jeg var nylig i Kragerø på Sørlandet, hvor jeg så helt ekstreme mengder blåbær. Andre jeg har snakket med, kan fortelle det samme om hele Sørlandskysten, sier han, og legger til at bærene både var veldig store og smakfulle.

Generelt ser det lovende ut fra innland til kyst i store deler av landet, men han understreker at det naturlig nok alltid vil være lokale variasjoner.

Dårlig i fjor

De siste årene har bydd på mindre blåbær enn normalt, og 2019 ble en sjeldent dårlig blåbærsesong, skrev NRK.

Mye av årsaken til dette var klimaendringer, som skaper utfordringer for blåbærene fordi det blir kortere vintre og mindre snø.

Men det er nettopp mye på grunn av at det var dårlig i fjor at det blir såpass bra i år, forklarer Heggland.

– Plantene tar liksom litt igjen for fjoråret. I fjor satt plantene satt inne med mye energi på høsten etter en dårlig sesong, og det er på høsten hvor de danner blomsterknottene sine, sier han.

Optimale forhold

Årets blåbærsesong ligger altså foreløpig an til å bli den beste på årevis.

Det er flere faktorer som spiller inn for at en blåbærsesong skal bli god. Plantene bør unngå frost, det bør være passe varmt på våren, og det bør også være mye humler.

– I år har alle disse forholdene ligget godt til rette for plantene. Det har i år vært veldig mye humler som har vært ute og tatt seg av pollineringen, sier Heggland.

Blåbær, som egentlig er en dvergbusk, er den klart mest dominerende skogsplanten vi har her i landet. Planten finnes fra sør til nord og fra fjære til fjell, og den forekommer helt til 1.700 meter over havet.