Bane NOR bekrefter at aktivitetsnivået er lavere enn  normalt på Follobanen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Deler av arbeidet på Follobanen har stoppet opp

Bane NOR bekrefter i en melding at aktivitetsnivået på Condottes anleggsområde er lavere enn vanlig og at Condottes problemer vil få konsekvenser for Follobanen.

I en oppdatering om situasjonen rundt økonomiproblemene til Condotte, skriver Bane NOR i ettermiddag at de kartlegger mulighetene byggherren har for å fortsette arbeidet uten for store konsekvenser.

- I tillegg er prosjektet i ferd med å få detaljert innsyn i Condottes utestående fordringer. På anleggsområdene pågår det fortsatt arbeid, selv om det er noe lavere aktivitetsnivå enn vanlig, skriver de.

Prosjektdirektør Per David Borenstein i Follobaneprosjektet bekrefter at Condottes problemer vil få konsekvenser for prosjektet.

- Det vil trolig bli enkelte konsekvenser av dette, men det er for tidlig å si hvor store og hvilke konsekvenser det kan føre til. Bane NOR beklager at underleverandørene, som gjør et godt arbeid med Follobaneprosjektet, nå opplever usikkerhet rundt betaling fra totalentreprenøren som de har kontrakt med, sier Borenstein i meldingen.

Byggeindustrien har spurt Bane NOR om hvor stort det totale utestående beløpet er, men byggherren kan foreløpig ikke gå ut med et konkret tall.

- Vil Bane NOR ta over betalingsforpliktelser overfor underleverandører?

- Det ønsker vi ikke å gi noen kommentar på nå da vi er i midt i prosessen og vurderer alle muligheter, svarer kommunikasjonsrådgiver Nina Aasmundsen i Bane NOR.

Condottes utfordringer
Det italienske selskapet Condotte har to av de fem totalkontraktene for bygging av Follobaneprosjektet. Kontrakten EPC D&B (innerste del av tunnelen mot Oslo sentrum) og kontrakten EPC Civil Oslo S (Innføring til Oslo S).

Bane NOR-kontraktene med de konkurstruede italienerne har en verdi på over tre milliarder kroner.

- Den økonomiske situasjon deres som helhet har, siden sommeren 2017, ikke hatt den positive utviklingen man hadde håpet på. Hovedsakelig skyldes det at entreprenørene ikke har mottatt oppgjør fra andre prosjekter de har utført i andre land. Selskapets likviditet har som følge av dette, blitt anstrengt, skriver Bane NOR i meldingen.

Byggeindustrien meldte om Condottes store økonomiske problemer i onsdag kveld. Vi fikk da bekreftet fra flere underentreprenører at de har betydelige beløp utestående på Follobanen.