Condotte driver ny Østbanetunnel på Follobanen. Nå har italienerne store økonomiske problemer og kjemper mot konkurs. Foto: Bane NOR

Follobane-entreprenøren Condotte kjemper mot konkurs - Bane NOR på hastemøte i Roma

Italienske Condotte, som har to milliardkontrakter på Follobanen-prosjektet, vakler. Bane NOR skal i hastemøte med italienernes ledelse i Roma torsdag, og i Norge er flere av underentreprenørene på Follobanen bekymret for betalinger som uteblir.

Condotte, som så sent som i sommer skyldte underentreprenører på Follobanen rundt 100 millioner kroner, sliter igjen kraftig økonomisk.

Denne gangen kjemper italienerne mot konkurs, noe som kan skape store problemer både økonomisk og tidsmessig for Follobanen.

Condotte har to kontrakter på 25-milliardersprosjektet, Oslo S Civil-kontrakten til cirka 2 milliarder og den såkalte drill & split-kontrakten på 1,2 milliarder.

Det har ikke lyktes Byggeindustrien å komme i kontakt med Condotte onsdag kveld, men problemene til entreprenøren blir omtalt i flere italienske medier.

Krisen i selskapet blir også bekreftet i en stor redegjørelse som den danske kammeradvokaten presenterte onsdag kveld. Kammeradvokaten er det danske Folketingets «husadvokat».

Et konsortium bestående av Condotte og en annen italiensk entreprenør skulle etter planen ha undertegnet en brukontrakt på over to milliarder i Danmark i desember, men transportministeren trakk like før jul i bremsene da danske Fagbladet 3F avslørte at en  eldre korrupsjonssak knyttet til to tidligere ledere av selskapet skulle opp i det italienske rettssystemet samme måned.

Kjemper mot konkurs

Den danske kammeradvokaten har konkludert med at korrupsjonssaken i Italia slik den foreligger nå, ikke vil være et problem for italienerne i Danmark.

Men nå er det altså de økonomiske utfordringene i selskapet som skaper de største bekymringene. I en omfattende redegjørelse rundt anbudsprosessen på Storstrømsbroen, skriver Kammeradvokaten:

– Vi har den 9. januar 2018 fått opplyst av konsortiet, at Condotte den 8. januar 2018 har levert inn en begjæring om en rekonstruksjonsprosess, skriver Kammeradvokaten i meldingen.

Ifølge redegjørelsen, som Byggeindustrien har fått tilgang til, er dette en domstolsstyrt prosess som selskap som er insolvente eller i en økonomisk krisesituasjon, kan benytte seg av.

– Formålet er å forsøke å unngå en konkurs basert på kreditorenes godkjenning av et forslag fra til hvordan gjelden skal håndteres, forklarer Kammeradvokaten i redegjørelsen.

Halv million utestående

Byggeindustrien får bekreftet fra flere kilder som er tett på Follobanen-prosjektet, at de økonomiske utfordringene også merkes i Norge.

– Vi har ikke trukket oss ut, men er i dialog med Condotte fordi vi føler vi går en usikker tid i møte på prosjektet, sier driftsleder Petter Lysaker i Roar Wilhelmsen AS til Byggeindustrien.

De leverer krantjenester til Condotte på Follobanen. Lysaker sier det er flere ting som gjør at de nå er urolige.

– Det ene er rykter som går innad i byggebransjen. Det andre er at betalingene, etter å ha vært noenlunde presise over tid, nå har begynt å gå motsatt vei. Jeg vet ikke nøyaktig hvor stor summen vi har utestående er, men det er vel rundt en halv million kroner, sier Lysaker.

Byggeindustrien har fått bekreftet fra flere hold at også flere underentreprenører er uroet over penger de har utestående.

Byggeindustrien har også vært i kontakt med Keller Grundlägging som har vært inne på Follobanen som underentreprenør over tid.

– Jeg vil ikke kommentere saken. All kontakt her må gå via Bane NOR. Det er de som er ansvarlige for kommunikasjonen i prosjektet, sier administrerende direktør Per Bolin i Keller Grundlägging AB til Byggeindustrien.

– Men kan du bekrefte eller avkrefte om dere har trukket dere ut fra Follobanen-prosjektet?

– Du kan dra dit selv og se om vi er til stede, sier han til Byggeindustrien.

Bane NOR i Roma for å møte Condotte – forsikrer underentreprenørene

Anskaffelselsleder i Follobaneprosjektet, Jan Vormeland, er i Roma med flere andre fra Bane NOR - blant annet prosjektdirektør for Follobanen Per David Borenstein. Foto: Bane NOR/Jernbanemagasinet

Bane NORs Follobane-ledelse og representanter fra kontraktsavdelingen i Utbyggingsdivisjonen, var onsdag kveld på vei til Roma for å møte Condotte.

Bane NOR ønsker foreløpig ikke å intervjues om saken som ifølge Bane NOR er «under nærmere avklaring», men i en e-post skriver Follobaneprosjektets anskaffelsesleder, Jan Vormeland følgende om krisen i Condotte:

– Bane NOR skal ha møte med entreprenørselskapet Condottes ledelse i Roma i morgen (torsdag journ. anm). Vi kan bekrefte at Condotte har hatt likviditetsutfordringer siden i sommer og de arbeider med refinansiering av morselskapet. Hva det betyr i praksis for virksomheten i Norge, vil bli konkretisert i tiden fremover. Bane NOR kan forsikre overfor Condottes underleverandører og andre, at vi som byggherre aktivt følger opp Condottes situasjon for å sikre fremdriften i Follobaneprosjektet og for å sikre at underentreprenørenes interesser blir ivaretatt på en ansvarlig måte. Bane NOR vil også bidra til at Condottes underleverandører i Norge får jevnlig informasjon om situasjonen i tiden fremover, skriver Vormeland som også har med seg Follobanens prosjektdirektør Per David Borenstein i Roma.