Fra arbeidene med Follobanen ved Oslo S fredag. Foto: Sindre Sverdrup StrandFra arbeidene med Follobanen ved Oslo S fredag. Foto: Sindre Sverdrup StrandFra arbeidene med Follobanen ved Oslo S fredag. Foto: Sindre Sverdrup StrandFra arbeidene med Follobanen ved Oslo S fredag. Foto: Sindre Sverdrup StrandFra arbeidene med Follobanen ved Oslo S fredag. Foto: Sindre Sverdrup StrandFra arbeidene med Follobanen ved Oslo S fredag. Foto: Sindre Sverdrup StrandFra arbeidene med Follobanen ved Oslo S fredag. Foto: Sindre Sverdrup StrandFra arbeidene med Follobanen ved Oslo S fredag. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Condotte har søkt konkursbeskyttelse

Condotte ønsker mer tid til å få selskapet på rett kjøl, og har søkt om konkursbeskyttelse.

I en pressemelding skriver Bane Nor at Condotte har, på grunn av de likviditetsutfordringene selskapet opplever, valgt å begjære konkursbeskyttelse for retten i Roma den 8. januar 2018. Anmodningen fra Condotte er ennå ikke behandlet av domstolen. Bane NOR følger aktivt opp situasjonen for en av Follobaneprosjektets totalentreprenører.

Dersom konkursbeskyttelsen godkjennes vil den sikre at den italienske entreprenørens forhandlinger med bankene som finansierer Condotte-konsernet kan pågå uforstyrret i en periode for inntil 120 dager. Condotte har, ifølge Bane Nor, uttalt at de er i positive forhandlinger med bankene med hensyn til nye kredittrammer, men at slike prosesser tar tid.

«Condotte har i møtet med Bane NOR i går uttalt at dersom det åpnes konkursbeskyttelse i Italia, vil domstolene utøve kontroll over Condotte på en slik måte at leverandører og andre skal være sikret oppgjør for alle leveranser og arbeid som utføres etter 8. januar 2018. Condotte har også informert Bane NOR at når finansieringen er på plass vil utestående betalinger fra før 8. januar bli betalt i sin helhet. Condotte ønsker gjennom dette å sikre videre drift i prosjektene i henhold til de inngåtte avtaler med Bane NOR», skriver Bane Nor i meldingen.

Follobaneprosjektets prosjektdirektør Per David Borenstein understreker at Bane NOR nå følger situasjonen svært nøye og har løpende dialog både med Condotte og deres underleverandører. Bane NORs hovedinteresse er å sikre fremdriften i Follobaneprosjektet, og i den forbindelse vil selvsagt Bane NOR forbeholde seg retten til å ta i bruk de rettigheter man har i kontraktene inngått med Condotte, dersom behovet for dette aktualiserer seg, skriver de.

Til Byggeindustrien vil ikke Bane Nor utdype hva som ligger i disse kontraktsfestede rettighetene.

- Vi ser at det er progresjon, men det er for tidlig å si noe utover det om det endelige resultatet. Bane NOR har startet og vil fortsette med individuelle møter med underleverandører i løpet av neste uke, sier prosjektdirektør i Follobanen, Per David Borenstein etter møtet i Italia.

- Har dere planer for hvordan dere skal håndtere en eventuell konkurs?

- Bane NOR Follobanen har handlingsalternativer for å håndtere konsekvensene av Condottes likviditetsutfordringer som har vært under tett oppfølging siden sommeren 2017, svarer prosjektstyringsleder Morten Kristoffersen i Bane Nor til Byggeindustrien.

- Slike alternativer inkluderer også planer for hvordan en mulig konkurs skal håndteres. Det er for tidlig å si noe om hva en konkurs vil bety for arbeidene på de to parsellene, legger han til.