John-Erik Reiersen, daglig leder i Betongelementforeningen.

- De som kan selge samfunnsansvar er de som vinner i fremtiden

Daglig leder John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen er helt klar på at foreningen og medlemmene må bli enda flinkere til å kommunisere ut sine løsninger og konsepter til omverdenen.

- Vi er nå på full fart fra et forbruksmarked til verdibasert marked. Det betyr at vi også må endre oss og kommunisere med omverdenen på en annen måte enn tidligere, sier Reiersen.

Dette er en tematikk ledelsen og styret i foreningen har jobbet med den senere tiden, og som vil bli prioritert fra foreningens side fremover.

- Vi i betongelementbransjen må svare på en del utfordringer vi har fått fra samfunnet rundt oss. Ikke minst handler dette om å bidra til å redusere klimautslippene, hvor byggenæringen spiller en stor rolle. Dette er en tematikk vi fremover må bli flinkere til å respondere på og arbeide etter, sier Reiersen.

Han er helt klar på at dette ikke bare handler om den tekniske utviklingen og det å forbedre produksjonen.

- Dette handler definitivt også om kommunikasjon, og hvordan vi fremstår. Vi har blitt flinkere til å fortelle omverdenen om hvordan vi arbeider og utvikler oss, men vi kan bli langt flinkere. Det skjer hele tiden både store og små utviklingsskritt, og dette må vi fortelle omverden rundt oss, hele tiden, understreker han.

Reiersen peker også på at hele betongelementbransjen må bli enda mer aktive i markedet og fortelle om løsninger som finnes i markedet og hvilke konsepter de kan levere.

- Vi må være mer på ballen. Dette omfatter både markedet rundt oss, men også i å jobbe mer inn mot forskning- og utvikling. Det betyr at vi må bli flinkere til å søke om FoU-midler, sier Reiersen.