Daglig leder Egil Vestbø (f.v.), salgssjef Khoi Dinh Nguyen og fabrikksjef Geir Eide fra Block Berge Bygg tok imot prisen Årets Betongelementfabrikk 2019.

Block Berge Bygg Årets Betongelementfabrikk 2019

Block Berge Bygg AS på Klepp er kåret til Årets Betongelementfabrikk 2019.

Utdelingen fant sted på Betongindustridagene på Park Inn Oslo Airport på Gardermoen torsdag kveld.

Æresbevisningen Årets Betongelementfabrikk har blitt tildelt en av Betongelementforeningens tilsluttede fabrikker siden 1994, og i år ble den dermed tildelt den for 27. gang.

For året 2019 ønsket juryen å fremheve en bedrift som har gjort en særlig innsats på innovasjon, skaperkraft og endring. Man ønsket også å berømme et selskap som har skapt et fortrinn, og som stadig er på leting etter muligheter som gjør bedriften robust i møte med markedet. For 2019 har juryen hatt et sørlig fokus på innovasjoner og utvikling som gir bedriften bedre miljøprofil.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:
” Bedriften som får æresbevisningen er opptatt av å være i utviklingsfronten der kvalitet, faglig utvikling, bedre miljøytelser for produktene og et godt arbeidsmiljø er helt sentralt. Bedriften ser stadig etter ny kunnskap og hjelpeverktøy som bidrar til forbedringer. I 2019 har bedriften installert et anlegg som bidrar til at svevestøv er redusert til 1/10 av grenseverdien. Bedriften er representert i svært mange bransjerettede aktiviteter, blant annet et forskningsprosjekt på fleretasjes kontorbygg, Norsk Betongforenings publikasjoner, rekruttering av lærlinger og mye mer. I tillegg driver bedriften egen FoU på miljøoptimale produkter. I sum gjør dette bedriften til en av de fremste på arbeidsmiljø, bedriften har lavt fravær og turnover. Samtidig beholder bedriften et sterkt markedsfokus, der de er blant de fremste på miljøeffektive produkter og på byggeprosjekter med høye krav til tekniske og estetiske ytelser.”

Juryen legger vekt på følgende kriterier i sin vurdering;

· Helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

· Innovasjon og kunnskapsvekst.

· Endringsevne og skaperkraft.

· Fremmer bransjen og industriell bygging.

· Samfunnsansvar.

· Motiverer og rekrutterer.

Juryen har bestått av: John-Erik Reiersen (Betongelementforeningen), Svein Eriksson (Norcem) og Arve Brekkhus (Byggeindustrien).