Daglig leder John-Erik Reiersen kunne dele ut Ambassadørprisen 2019 i Betongelementforeningen til Leidulv Vinje.

Leidulv Vinje utnevnt til Årets Ambassadør 2019 i Betongelementforeningen

Torsdag ble betongelementnestoren Leidulv Vinje utnevnt til Årets Ambassadør 2019 i Betongelementforeningen.

Leidulv Vinje

Vinje kunne ta imot prisen til stående applaus fra en fullsatt sal på Park Inn Oslo Airport på Gardermoen torsdag kveld.

Prisen ble tildelt under Betongindustridagene.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:
”Årets ambassadør har hele sin yrkesaktive karriere arbeidet med betong og konstruksjonsteknikk. Etter studietiden ved NTH arbeidet han noen år som byggteknisk konsulent, først i Norge og deretter i USA. Når han kom tilbake til Norge var han med å bygge opp et sterkt fagmiljø i Spenncon AS, og la grunnlaget for det vi kjenner som Betongelementboka i dag. Han har teft for metodisk tilnærming og for å involvere andre bidragsytere i bransjerettet arbeid, den foreløpig siste boken han har hatt ansvaret for er et eksempel på det. Både årets ambassadør og arbeidsgiveren Spenncon AS har alltid prioritert bransjens felles utviklingsarbeid høyt, og fortjener stor anerkjennelse for det. Årets ambassadør har hatt en professoratstilling ved Institutt for konstruksjonsteknikk hos NTNU. I tillegg har han hatt en sentral rolle i nasjonal og internasjonal standardisering, og i arbeidet med standardisering av produkter til vei- og banesektoren de siste årene. Det enorme arbeidet og engasjementet med betongelementboka, standardisering og produktutvikling gjør det vanskelig å trekke frem enkelteksempler. Nasjonal- og internasjonal standardisering krever næringspolitisk teft i tillegg til en god porsjon tålmodighet, disse kvalitetene innehar årets ambassadør. Årets ambassadør høster stor anerkjennelse fra betongelementindustrien, entreprenørene og rådgivermiljøet i Norge for sitt arbeide. Han har hatt en sentral rolle i utviklingen av bransjen, i tillegg til rollen som kunnskapsformidler i utdanningssektoren.

Årets ambassadør nyter høy tillitt i bransjen, og har over mange år gitt et viktig bidrag til å bygge en god sikkerhetskultur og en unik plattform for kunnskaps-, og formidlingsarbeid.”

Disse kriteriene legges til grunn når juryen vurderer kandidatene til prisen;

· Bygger kultur.

· Motiverer for innovasjon, skaperkraft og kunnskapsvekst

· Bidrar til å bygge bransjens rennomme.

· Er utålmodig, men samtidig ydmyk når han/hun skaper utvikling.

Juryen har bestått av: John-Erik Reiersen (Betongelementforeningen), Svein Eriksson (Norcem) og Arve Brekkhus (Byggeindustrien).