26 topper fra norske og kinesiske selskaper var samlet til rundebordskonferanse hos NHO 16. mai. Nærings- og fiskeridepartementet og Kinas Ministry of commerce var verter, mens arrangementet ble organisert av NHO og den kinesiske ambassade. Fra ventre: NHO-sjef Ole Erik Almlid, formannen for Folkekongressen i Kina, Li Zhanshu og stortingspresident Tone Trøen (H). Foto: NHO

Da Kinas tredje mektigste mann besøkte Norge, fikk kinesiske entreprenører vist seg frem under topptung næringslivskonferanse

Topper fra Sichuan Road and Bridge Group og China Communications Construction Company var blant de utvalgte kinesiske innlederne på en høynivå-rundebordskonferanse i Oslo i vår. Nærings- og fiskeridepartementet og det kinesiske næringsdepartementet var vertskap for konferansen.

SRBG og CCCC i Norge

Entreprenøren Sichuan Road and Bridge Group har etablert seg i Norge med eget kontor. De var entreprenør på Hålogalandsbrua i Nordland og de bygger også Beitstadstundbrua i Trøndelag.

China Communications Construcitions Company, som er verdens fjerde største entreprenør, banker også hardt på døra for å komme inn i det norske markedet.

Byggeindustrien avslørte i 2017 hvordan en minglerunde på regjeringens statsbesøk i Shanghai, endte opp med en norsk rundreise for CCCC der de besøkte Statens vegvesen og at de fikk besøke flere norske anleggsprosjekter sammen med ledere i Vegvesenet og Vegdirektoratet.

De har uttrykt store ambisjoner for sin satsing i Norge.

Foreløpig har CCCC, i motsetning til SRBG, ikke nådd opp i konkurransene de har deltatt i, men de er blant de er blant de fem prekvalifiserte som kjemper om å bygge den nye Mjøsbrua for Nye Veier.

Fra 15.- til 18. mai i år var presidenten i Den kinesiske folkekongressen, Li Zhanshu, på offisielt besøk i Norge.

Li Zhanshu er nummer tre på rangstigen i folkerepublikken Kina og ble invitert til Norge på offisielt besøk av Stortinget.

Under sitt besøk møtte Li Zhanshu både næringsministeren og statsministeren, og han fikk også audiens hos kongen.

I forbindelse med formann Lis Norges-opphold var også topper fra 26 kinesiske selskaper og organisasjoner på besøk i Oslo.

Blant dem var toppledere fra tungvektere som Huawei Technologies, Bank of China, China National Offshore Oil Corporation og de to statseide entreprenørgigantene Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) og China Communcations Construction Company (CCCC).

Dagen før dagen, 16. mai, var alle de kinesiske selskapene deltakere på en høynivå-rundebordskonferanse på NHO-huset der det norske Nærings- og fiskeridepartementet og Kinas Ministry of Commerce var arrangørerer.

NHO og Kinas ambassade tilrettela og gjennomførte arrangementet der Li Zhanschu, stortingspresident Tone Trøen (H) og næringslivstopper fra Norge og Kina talte og snakket sammen over en lett matbit og drinker.

Vil investere i norsk infrastruktur

Sichuan Road and Bridge Group var entreprenør på Hålogalandsbrua. De har store planer for Norge. Foto: Line Vestnes, Statens vegvesen.

Programmet som Byggeindustrien har fått innsyn i fra Nærings- og fiskeridepartementet, tyder på at det var viktig for kineserne å vise frem den kinesiske entreprenørbransjen under næringslivskonferansen.

Blant de 26 kinesiske selskapene i reisefølget, hadde seks av dem taletid under konferansen.

Både SRBG og CCCC var blant de utvalgte som fikk taletid i forsamlingen.

SRBG stilte med sin leder Yang Rugang, mens CCCC var til stede med sin president, Song Hailiang.

Begge disse to entreprenørene har etablert seg med NUF-selskaper i Norge.

SRBG har bygd Hålogalandsbrua og bygger Beitstadsundbrua for Statens vegvesen, mens CCCC kjemper om å få bygge ny Mjøsbru og strekningen E6 Moelv-Roterud for Nye Veier.

– Vi har allerede etablert oss på det norske markedet og denne posisjonen ønsker vi ikke å miste. Vi ønsker å gå dypere inn i utbygging, og utføre arbeidet enda raskere, sa nylig direktøren i morselskapet til SRBG, Sichuan Railway Investment Group (SRIG), Sun Yun, til NRK.

Ifølge NRK mener direktøren det er på tide å utvide engasjementet i Norge.

– I tillegg til å utføre byggeprosjekter, tar vi også sikte på å investere i norsk infrastruktur, sa Sun Yun.

CCCC og den nye silkeveien

CCCC på sin side er verdens fjerde største entreprenør og er også den største anleggsaktøren involvert i Kinas nye slikeveisprosjekt, «The Belt and Road initiative».

Dette er et kinesisk initativ for å bygge nye handelskorridorer i store deler av verden.

CCCC hadde inntekter på over 73 milliarder dollar i 2018, og har vært en omstridt aktør flere steder i verden.

Så sent som i mai 2018 blokkerte den kanadiske regjeringen CCCCs planlagte milliardoppkjøp av den Toronto-baserte entreprenøren Aecon Group på grunn av nasjonale sikkerhetsbekymringer knyttet til kinesiske investeringer i Canada.

Selskapet har lenge signalisert et sterkt ønske om å komme inn i det norske markedet, og for to år siden kunne Byggeindustrien avsløre hvordan en hilserunde på en mottakelse i Shanghai i 2017 med statsminister Erna Solberg og daværende næringsminister Monica Mæland endte opp med en rundreise for CCCC på norske prosjekter tilrettelagt av norske veimyndigheter.

Daværende næringsminister Monica Mæland (H) på hilserunde under en mottakelse i Shanghai i 2017. Her møtte hun Hangyu Zhao fra CCCCs datterselskap ZPMC. Bildet ble tatt av kineserne selv og lagt ved i en e-post som ble sendt direkte til næringsministeren der de ba om hjelp til å få i stand møter med Vegvesenet om Ferjefri E39. Det fikk de.

Topptungt også fra norsk næringsliv

Men kineserne var ikke de eneste som stilte med toppet lag fra sine næringslivslokomotiver under konferansen i mai.

Fra norsk side var det toppsjefene i henholdsvis Equinor, Kongsberg Gruppen, Coast Seafood, Elkem, Janus og DNV GL som fikk taletid.

Fra norsk næringsliv møtte ellers ledere fra selskaper som Aker BioMarine, Aker Soloutions, Avinor Oslo Lufthavn, Ekornes, Hurtigruten, Jotun Group, Nordlaks, Orkla, Telenor, Kongsberg Digital, Tine, Ulstein Group og Yara International.

NHO: Det viktigste er at anbudene ikke blir for store

Tore Myhre er avdelingsdirektør internasjonal avdeling i NHO. Foto: Moment studio

Byggeindustrien har ikke lykkes med å få et intervju med NHO-leder Ole Erik Almlid, men i NHOs internasjonale avdeling hilser de kinesesiske entreprenører velkommen i det norske markedet.

- Norge er en åpen økonomi og NHO ønsker selvsagt utenlandske aktører og investeringer velkommen og det er selvsagt naturlig at utenlandske bedrifter deltar i norske offentlige anbud i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. Det som er viktig for byggebransjen er at ikke offentlige anbud blir så store og omfattende at ikke norske bedrifter i realiteten ikke har anledning til å bidra til å konkurrere, skriver Tore Myhre, avdelingsdirektør i NHOs internasjonale avdeling, i en e-post til Byggeindustrien.

Ifølge Myhre pekte hvert land ut bedrifter fra sine egne land som fikk taletid på konferansen.

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO . Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

- For begge land var det viktig å velge bedrifter som har engasjement i det andre landet, skriver Myhre.

Ole Erik Almlid ledet konferansen sammen ekspedisjonssjefen i Kinas næringsdepartementet.

Etter arrangementet var Almlid tilfreds med høynivå-besøket i NHO-bygget.

– Jeg er svært fornøyd med at Kinas tredje mektigste person, formannen for Folkekongressen i Kina, Li Zhanshu, valgte å besøke Norge og NHO sammen med viktige kinesiske bedriftsledere, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid til NHOs egne nettsider.

Formann for Kinas Folkekongress, Li Zhanshu, i møte med statsminister Erna Solberg og næringsminster Torbjørn Røe Isaksen 16. mai i år. Senere samme dag ble det invitert til rundebordskonferanse for næringslivet i Kina og Norge. Der deltok ikke statsministeren og næringsministeren, men Li Zhanshu og to av Kinas største entreprenører var til stede. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Konsernsjef i LNS-Gruppen, Frode Nilsen, er bekymret for kinesiske entreprenørers norgesoffensiv. Arkivfoto.

LNS-sjef kritisk

I anleggsbransjen jubles det ikke like høyt for Kinas voksende interesse for det norske infrastrukturmarkedet.

Konsernsjef i LNS-Gruppen, Frode Nilsen, er en av dem som har vært kritisk til statens tilnærming til de kinesiske entreprenørene.

Han mener Kinas prioritering av to store statseide entreprenører på næringslivs-konferansen, signaliserer at de har store ambisjoner for Arktis og sin anleggssatsing i nord.

LNS-sjefen er heller ikke glad for at det var Nærings- og fiskeridepartementet som sammen med kinesiske myndigheter som var vertskap for konferansen.

– Jeg tolker de kinesiske entreprenørerens rolle på denne konferansen dithen at man legger Norge helt åpent for kineserne. Norge har vært i fryseboksen så lenge etter at fredsprisen gikk til Liu Xiaobo, at man er villig til å strekke seg langt for å tekke Kina. Dette handler om å komme seg inn i Kina med norske produkter, og særlig laks. Paybacken er markedstilgang i Norge på andre områder, og da frykter jeg at det nok en gang er anleggsbransjen som får svi, sier Nilsen.

Han mener det har skjedd før.

– Det er vår bransje som har betalt for EØS-avtalen og for den markedstilgangen den har gitt andre næringer andre steder i verden. Skal vi åpne det norske markedet for Kina, er jeg redd det samme vil skje nå, sier Nilsen.

Ikke enige om markedsadgang på offentlige kjøp

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen var ikke til stede under selve konferansen, men møtte Li Zhanshu tidligere på dagen sammen med Erna Solberg i representasjonsboligen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Næringsminister Torbjørn Røe Isaken hilste nylig kineserne velkommen til Norge i et intervju med NRK.

– Innenfor vanlige rammer og regler ser jeg ikke noe galt i at hvis man først har en kontrakt og ber hele verden komme med anbud, så er også kineserne med å by på den kontrakten, sa Røe Isaksen.

Men næringsministeren har i en kommentar i Byggeindustrien avvist at en ny handelsavtale med Kina vil gi kinesiske leverandører bedre adgang til norske veiprosjekter enn de har i dag.

– De pågående handelsforhandlingene med Kina endrer ikke adgangen til å delta i offentlige innkjøp i Norge for kinesiske leverandører. Forhandlingene med Kina har omfattet diskusjoner om offentlige innkjøp, men vi ble ikke enige om markedsadgang på offentlige innkjøp. Dette betyr at kinesiske leverandører fortsatt ikke vil ha noen rett til å delta i offentlige innkjøp i Norge, skrev Torbjørn Røe Isaken i innlegget.

Frykter konkurser

LNS-sjef Frode Nilsen er ikke beroliget og frykter konkurser i den norske anleggsbransjen dersom store kinesiske entreprenører får fotfeste i det norske markedet.

– Det er tøft nok som det er, om vi ikke skal konkurrere med gjennomsubsidierte statseide kinesiske entreprenører også. Det må stilles strenge krav, spesielt når vi vet hvor mye kritikk Kina har fått for brudd på menneskerettigheter. Myndighetene vil ikke ha nubbesjanse til å kontrollere arbeidsforholdene i kinesiske selskaper, sier Frode Nilsen.

– LNS har selv vært norsk entreprenør i et prosjekt i Hong Kong. Du kaster ikke stein i glasshus nå da?

– Da får jeg si som amerikanerne sier: Det er bedre med dobbeltmoral enn ingen moral. Men spøk til side, vi deltok den gangen i en internasjonal anbudskonkurranse og det var tunnelteknologien vår vi vant på. Vi var på ingen måter gjennomsubsidierte. Bakgrunnen for at vi fikk oppdraget, var at man i Hong Kong noen år i forkant hadde gjennomført et katastrofeprosjekt og de konkluderte med at norsk tunnelteknologi var det riktige for det prosjektet, sier Nilsen.

– Har dere planer om mer satsing i Kina?

– Vi har ingen konkrete planer om det. Da må ting i tilfelle ligge til rette for at det er ønsket om norsk teknologi som er drivkraften, sier Nilsen.

Nærings- og fiskeridepartementet: Formålet var å synliggjøre næringslivssamarbeidet

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Magnus Thue (H).

I en e-post til Byggeindustrien skriver statssekretær Magnus Thue (H) at formålet med den norsk-kinesiske næringslivskonferansen var å synliggjøre næringslivssamarbeidet mellom Norge og Kina.

Ifølge Thue var det embetsverket fra handelspolitisk avdeling som deltok på konferansen.

– Verken næringsministeren eller andre fra politisk ledelse deltok, skriver han i e-posten.

På spørsmål om hva Sichuan Road and Bridge Group og CCCC la vekt på i sine innlegg for den topptunge forsamlingen, svarer Magnus Thue følgende:

– De kinesiske bedriftene som deltok i arrangementet orienterte kort om sitt eksisterende samarbeid med Norge og potensial for økt samarbeid. På samme måte som de deltakende norske bedriftene orienterte om sitt samarbeid med kinesiske partnere, svarer Thue.

– Både SRBG og CCCC har uttrykt stor interesse av å satse i det norske markedet, har det vært viktig for næringsministeren å være åpne i møtet med disse entreprenørene i forbindelse med frihandelsavtalen som man nå er i forhandlingsinnspurten av?

– Næringsministeren har ikke hatt egne møter med de navngitte bedriftene eller andre kinesiske bedrifter i forbindelse med frihandelsavtaleforhandlingene.

– Til NRK nylig uttalte Sun Yun som er direktør for SRBGs morselskap Sichuan Railway Investment Group Co. Ltd, at de ønsker «å bruke Norge som vår plattform og fra et slikt ståsted både by på prosjekter i andre land og gjøre investeringer». Er det riktig at Norge skal være et springbrett for kinesiske entreprenører ut til andre markeder i verden?

– Mange utenlandske selskaper har virksomhet i Norge. Norske myndigheter er ikke involvert i hvilke markedsvurderinger disse selskapene gjør med hensyn til hvor de skal satse så lenge virksomheten i Norge foregår i henhold til norsk lov. Spørsmål om strategiene til selskapene som nevnes i spørsmålet bør rettes direkte til selskapene.

– Det er bekymringer i den norske anleggsbransjen for at man legger til rette for at de store kinesiske aktørene skal komme inn og at myndighetene ikke vil ha sjanse til å følge opp sentrale ting som HMS, lønns- og arbeidsforhold. Hva er deres kommentar til dette?

– Norske og utenlandske tilbydere som deltar i offentlige anbudskonkurranser her til lands, må selvfølgelig følge norske lover og regler. I regelverket stilles det blant annet krav til HMS, lønns- og arbeidsvilkår og bruk av lærlinger. Vi har dessverre sett at reglene noen ganger brytes i store offentlige byggeprosjekter, og det er et klart behov for å sikre etterlevelse av norske arbeidslivsregler. Denne utfordringen er imidlertid generell, og det er ikke nok å stenge ikke-europeiske selskaper ute, svarer Thue.

– Kanadiske myndigheter blokkerte så sent som i mai 2018  CCCCs planlagte milliardoppkjøp av entreprenøren Aecon Group. Grunnen var sikkerhetsbekymringer, blant annet knyttet til kinesiske investeringer i kritisk kanadisk infrastruktur. I lys av dette, har dere noen bekymringer rundt kinesiske entreprenørers investeringer på infrastruktursiden i Norge?

– Vi ønsker utenlandske investeringer velkommen så lenge en eventuell virksomhet i Norge foregår i henhold til norsk lov, svarer Magnus Thue.

Byggeindustrien har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra SRBG, CCCC eller den kinesiske ambassade.