Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) var nylig på tjenestereise i Kina. I denne replikken svarer han konsernsjef i LNS Gruppen, Frode Nilsen. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Innlegg: Ikke større adgang for kinesiske selskaper til veibygging

En handelsavtale med Kina gir ikke kinesiske leverandører bedre adgang til norske veiprosjekter eller andre offentlige innkjøp, enn de har i dag.

Konsernsjef Frode Nilsen i LNS Gruppen gir 4. november inntrykk av at en fremtidig frihandelsavtale med Kina vil gi kinesiske entreprenører bedre rettigheter ved offentlige innkjøp i Norge enn de har i dag.

Det er ikke riktig. De pågående handelsforhandlingene med Kina endrer ikke adgangen til å delta i offentlige innkjøp i Norge for kinesiske leverandører.

Forhandlingene med Kina har omfattet diskusjoner om offentlige innkjøp, men vi ble ikke enige om markedsadgang på offentlige innkjøp. Dette betyr at kinesiske leverandører fortsatt ikke vil ha noen rett til å delta i offentlige innkjøp i Norge. Offentlige innkjøpere står derfor frie til avvise tilbud fra kinesiske leverandører. Det samme gjelder for norske leverandører som ønsker å levere tilbud på offentlige kontrakter i Kina.

Samtidig er det viktig å få frem at det ikke foreligger noen plikt etter anskaffelsesregelverket til å avvise kinesiske leverandører. Offentlige innkjøpere kan velge å tillate deltakelse fra kinesiske leverandører i sine anskaffelsesprosesser, dersom de mener dette vil bidra til bedre konkurranse. Akkurat som i dag.

Det kan knytte seg noen særlige utfordringer til bruk av utenlandske leverandører. Dette gjelder for eksempel problemer knyttet til arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i enkelte bransjer. Det er viktig at konkurransen skjer på like premisser slik at det blir reell likebehandling mellom leverandørene. Offentlige innkjøpere må sørge for at det blant annet stilles krav til kvalitet, lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger og miljø. Innkjøperne må også følge opp at kravene etterleves. Dette er utfordringer som regjeringen tar svært alvorlig, og som var et viktig tema i den nye stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser.