Næringsminister Monica Mæland på hilserunden under en mottakelse i Shanghai. Her møter hun Hangyu Zhao fra CCCCs datterselskap ZPMC. Bildet ble lagt ved e-posten som kineserne sendte direkte til næringsministeren der de ber om hjelp til å få i stand møter med Vegvesenet om Ferjefri E39.

Kinesiske CCCCs Vegvesen-kontakt startet med en hilserunde og en direktemail til næringsministeren

En mottakelse i Shanghai og en e-post til næringsministeren fra CCCC, var inngangen til entreprenørens to Ferjefri E39-møter med Statens vegvesen i sommer. Næringsdepartementet ba Samferdselsdepartementet om å kontakte kineserne «snarest mulig».

Erna Solberg og Monica Mæland møtte den kinesiske entreprenøren China Communications Construction Company (CCCC) under en mottakelse i Shanghai i april. Fotoet fra mottakelsen ble lagt ved i CCCCs e-post til næringsministeren som var opptakten til møtet med Statens vegvesen.

I forrige uke fortalte Byggeindustrien om den kinesiske entreprenøren China Communications Construction Companys (CCCC) som i juni og august har vært i informasjonsmøter med Statens vegvesen om Ferjefri E39.

De var også på rundreise med omvisning i Ryfast og Eiganestunnelen, samt at de fikk se Hardangerbrua og Nordhordlandsbrua.

Den første kontakten mellom kineserne og Statens vegvesen gikk via Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet, men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har avvist at møtene mellom CCCC og Statens vegvesen har vært politisk initiert i etterkant av det offisielle Kina-besøket til regjeringen i april.

Direktemail til Mæland

Et brev og flere e-poster Byggeindustrien har fått innsyn i, viser at det var næringsminister Monica Mæland (H) som selv ble kontaktet av den kinesiske entreprenøren i etterkant av regjeringens offisielle statsbesøk i Kina den 8. april.

I et brev stilet til Monica Mæland datert 4. mai, takker CCCCs internasjonale direktør Wang Jingchun for næringsminister Monica Mælands og statsminister Erna Solbergs invitasjon til Norge.

«It was a really great honor for our representative Mr. Dai Wenkai, the Vice President of ZPMC, the fully-owned subdsidiary of CCCC, and Mr. Zhao Hangyu to meet your Prime Minister Ms. Erna Solberg and you, the Minister of Trade, Industry and Fisheries Ms. Monica Maeland on April 8 during your visit in China. You expressed the appreciations of CCCC’s worldwide experience in infrastructure sector, and invited our delegation to visit your great country as soon as possible» , skriver Wang Jingchun i e-posten.

Ber om hjelp

I brevet ber de Monica Mæland om hjelp til å avtale møte med norske veimyndigheter under et planlagt norgesbesøk i juni.

Kineserne skriver også at de har hatt interesse for Ferjefri E39-prosjektet i et halvt års tid, og at de med brevet til ministeren formelt viser sin interesse for å være en del av Ferjefri E39-prosjektet.

De mener også de skal kunne kutte kostnader og tid på store prosjekter dersom de får muligheten i Norge.

Brevet fra Jingchun i CCCC ble videresendt i en e-post som vedlegg av Hangzyu Zhao fra CCCC/ZPMC i en e-post 10. mai i år.

I e-posten, som gikk direkte til Mælands mail, takker Zhao, i likhet med Jingchun, for møtet med Monica Mæland og Erna Solberg. Han gjentar i e-posten budskapet fra det vedlagte brevet fra CCCCs internasjonale leder, og ber om Mælands hjelp til å opprette kontakt med Statens vegvesen og Ferjefri E39-prosjektet.

I e-posten skriver Hangyu Zhao fra CCCC/ZPMC at formålet med et slikt møte vil være å møte Statens vegvesen og andre involverte i Ferjefri E39-prosjektet for å få bakgrunn om prosjektet, informasjon om norsk samferdselspolitikk og diskutere hvordan CCCC/ZPMC kan bli en del av «det flotte E39-prosjektet».

«Snarest mulig»

Ni dager senere, den 19. mai, ble et brev fra Nærings- og fiskeridepartementet sendt til Samferdselsdepartementet der de ber om at saken følges raskt opp og at Samferdselsdepartementet kontakter den kinesiske avsenderen «snarest mulig».

Det skjedde ifølge brevet etter drøftelser med Handelspolitisk avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet og en seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet.

Brevet er signert en avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet.

Ikke på politisk nivå

Byggeindustrien har bedt om et intervju med næringsminister Monica Mæland om saken, men får i stedet en e-post med sitater fra kommunikasjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet, Trond Viken.

– Shanghai Zhenhua Port Machinery Co. (ZPMC) var invitert til å delta på seminar og mottakelse i Shanghai 8. april under det offisielle besøket til Kina. På mottakelsen deltok flere enn 400 gjester. Det ble ikke organisert et eget møte på politisk nivå for ZPMC under besøket til Kina utover at de deltok i en hilserunde under mottakelsen i Shanghai 8. april, skriver Viken i e-posten til Byggeindustrien.

– Henvendelsen til næringsministeren datert 10. mai om selskapets delegasjonsreise til Norge i juni ble videresendt til Samferdselsdepartementet (SD) da delegasjonen hovedsakelig var interessert i vei- og andre infrastrukturprosjekter i Norge. Henvendelsen ble oversendt administrativt (den ble altså ikke politisk behandlet). I forbindelse med oversendelsen ba vi SD sørge for at avsenderen fikk et svar på henvendelsen, skriver Viken og henviser til Samferdselsdepartementet for spørsmål for hvordan henvendelsen ble fulgt opp.

ZPMC, som Viken viser til, er et datterselskap av CCCC (journ.anm).

Samferdselsministeren kjente ikke til besøket

Byggeindustrien har ikke lyktes med å få kontakt med Ketil Solvik-Olsen tirsdag og onsdag, men intervjuet samferdselsministeren om CCCC-besøket i forrige uke.

Til tross for at Samferdselsdepartementet fikk ansvaret for å følge opp kontakten med kineserne, uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i forrige uke at han ikke var kjent med CCCCs norgesbesøk.

Solvik-Olsen mente det var tilfeldig at det kinesiske besøket kom så tett opp til regjeringens besøk i Kina.

– Jeg er blitt fortalt at selskapet hilste kort på statsministeren under en større mottakelse i Kina, og at de uavhengig av dette uansett hadde tenkt seg til Norge fordi de har ønsket å se hva som skjer her og få til et møte med Vegvesenet. Dette er ikke det samme som da Marit Arnstad under forrige regjering dro til Tyskland for å hente utenlandske entreprenører til Norge, sa Ketil Solvik-Olsen til Byggeindustrien og viste til et informasjonsmøte Vegvesenet og daværende samferdselsminister Arnstad holdt for europeiske entreprenører i Leipzig i 2013.

– Når det er sagt, så er det ikke noe galt i at de har vært her. Av og til har vi noe å lære fra utenlandske aktører, selv om min overordnede holdning er at vi skal skape og bygge opp verdier i Norge, la Solvik-Olsen til.

- Ikke grunnlag for å si at det var et politisk initiativ

Onsdag kveld, etter at artikkelen først ble publisert, skriver Ketil Solvik-Olsen i en tekstmelding til Byggeindustrien at han mener svaret fra forrige uke står seg godt.

- De møttes i en minglesituasjon blant 400 folk på en mottakelse. Bildene fra dette bekrefter det. Det er naturlig å snakke positivt om hverandre og en generell åpenhet om komme til Norge. Settingen og ordlyden gir ikke grunnlag for å si at det var et politisk initiativ. I 2017 har samtlige veikontrakter gått til norske entreprenører. Jeg er godt fornøyd med det, skriver Solvik-Olsen i tekstmeldingen.

Det har foreløpig ikke lyktes å få en fra kommentar CCCC.