Leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp).

Sp: - Samferdselsministeren svarer unnvikende om kinesisk entreprenør

Leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fortsatt må avklare om regjeringen jobber for å få kinesiske entreprenører til Norge eller ikke.

I likhet med Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø, har Geir Pollestad stilt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen spørsmål om regjeringens kontakt med kinesisk storentreprenør i kjølvannet av statsbesøket i Kina i april.

Torsdag ettermiddag sa Leirtrø til Byggeindustrien at hun ikke ville slå seg til ro med svaret hun hadde fått av ministeren.

Heller ikke Pollestad er fornøyd med svaret han fikk av Solvik-Olsen torsdag.

Spørsmålet og svaret kan du lese i sin helhet her.

- Nei, dette var et unnvikende svar. Jeg registrerer at hukommelsen når det gjelder hva som har skjedd gradvis blir bedre, skriver Pollestad i en e-post til Byggeindustrien og legger til:

- Jeg frykter likevel at Solvik-Olsen vil «snik-kinafisere» anleggsarbeid i Norge og nå skyver Statens Vegvesen foran seg. Det spørsmålet han må avklare er om regjeringen jobber for å få kinesiske entreprenører til Norge eller ikke. Dette skal vi komme til bunns i, skriver Geir Pollestad.

- Videresendte forespørsel til Vegvesenet

Det siste har Ketil Solvik-Olsen ved flere anledninger avvist, og ministeren peker på at norske entreprenører vinner stadig flere veikontrakter.

I svaret fra Ketil Solvik-Olsen til Pollestad, opplyser samferdselsministeren at næringsministeren mottok en henvendelse fra CCCC etter besøket i Kina i april.

- I brevet til næringsministeren opplyste de at de hadde fulgt det norske veiprosjektet/kystveien E39, og ønsket å besøke Norge for å lære om prosjektet. NFD oversendte henvendelsen til Samferdselsdepartementet som riktig fagdepartement. CCCC ønsket i sin henvendelse å bli satt i kontakt med norske vegmyndigheter, skriver Solvik-Olsen og viser til at Samferdselsdepartementet videresendte henvendelsen til Statens vegvesen, og ba dem undersøke muligheten for å legge til rette for dette.

- Statens vegvesen gjennomførte møte med CCCC, hvor det ble orientert om Statens vegvesen, veibygging i Norge, og besøk til E39-prosjektet. For øvrig tok CCCC selv direkte kontakt med Nye Veier AS, slik mange andre leverandører også gjør, skriver Solvik-Olsen.

Trekker fram Tysklands-turen

Han minner nok en gang om at Sp i regjering, og med Pollestad som statssekretær, i 2013 dro til Tyskland og Leipzig for å presentere norske anleggsprosjekter for utenlandske entrperenører.

- La meg derimot minne om at våren 2013 reiste daværende samferdselsminister Arnstad til Tyskland med uttalt formål å rekruttere utenlandske entreprenører til Norge. Representanten Pollestad var også statssekretær i Samferdselsdepartementet under daværende regjering, skriver Solvik-Olsen.