Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim/COWI
Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim/COWI

COWI og Bymiljøetaten vant landskapsarkitekturpris for grønn gatenormal i Oslo

Det var i år COWI og Bymiljøetaten i Oslo som stakk av med seieren i landskapsarkitekturprisen under årets prisutdeling som fant sted i Larvik fredag.

Utviklingssjef Kathrine Strøm i COWI. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim/COWI

Utviklingssjef Kathrine Strøm i COWI. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim/COWI

COWI har bistått Bymiljøetaten i utformingen av en ny gatenormal for Oslo kommune.

– Den nye gatenormalen gir en bedre livskvalitet til Oslos innbyggere og besøkende, sier utviklingssjef Kathrine Strøm i COWI i en pressemelding.

"Vi står midt i det grønne skiftet, og både med tanke på vegetasjon og i mer overført betydninger er landskapsarkitektenes grønne verdier aktualisert. Oslos nye gatenormal er en revolusjon," står det i juryens beskrivelse av den nye gatenormalen.

– I 70 år har Oslo opprettholdt en tradisjon med å prioritere biler. I den nye gatenormalen setter vi det tradisjonelle trafikanthierarkiet på hodet. Der biler tidligere hadde førsteprioritet, sier den nye normalen at gående, syklende og blågrønne arealer skal ha førsteprioritet. Mange har sagt dette tidligere, men gatenormalen er det første som faktisk setter handling bak ordene, sier Strøm i en pressemelding.

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) deler hvert år ut prisen til landskapsarkitektur som er ment å heve, fornye og utvikle faget. I arbeidet med den nye tverrfaglige gatenormalen har man inkludert fagmiljøer som biologer, vann- og avløpsingeniører, trafikk- og veiingeniører og arealplanleggere.

– Oslos byrom har blitt grå og en av grunnene har vært de tidligere versjonene av gatenormaler. Den nye setter krav til blågrønne arealer og vi kan nå slå i bordet og kreve at det blir satt av plass til både vegetasjon, blågrønne overvannsløsninger og myke kvaliteter i bybildet. Dette vil vi for eksempel se i utviklingen av Hovinbyen. Vi kan si at vi ser det grønne skiftet i praksis, sier Strøm.

Gatenormalen fungerer som en veileder for byplanleggere og utbyggere som stiller krav til bredde på fortau og sykkelveier, avstand mellom fotgjengere og trafikk, plass til næringsvirksomhet, varelevering og uteservering, fordeling av ulike funksjoner i ulike gater og infrastruktur under bakken, for å nevne noe.

– Klimatilpasning er høyt prioritert i den nye gatenormalen. Overvann i form av bekker eller naturlige basseng, vegetasjon og infrastruktur under bakken blir enda mer synlig i den nye gatenormalen. Det settes også krav til at vegetasjonen skal være bra for det biologiske mangfoldet. Universell utforming og sykkeltilrettelegging er også godt integrert i normalen, heter det i meldingen.

– På sikt innebærer dette at Oslo vil få sykkelveier etter tilnærmet dansk modell, med opphøyde sykkelfelt og definerte soner for syklister i kryss, sier Strøm.

Gatenormalen innebærer dessuten krav til klima og biomangfold der trær som fjernes erstattes med tilsvarende grønt volum, og at man bruker vegetasjon som allerede har en plass i det lokale økosystemet. Klimagassutslipp fra anlegg og drift vurderes i alle nye prosjekter.

– Dette er en stor milepæl og et paradigmeskifte. Oslo kommune og Bymiljøetaten er først ute i Norge med å kreve at grønne funksjoner prioriteres like høyt som grå i gater og byrom. Den nye gatenormalen gir en bedre livskvalitet til Oslos innbyggere og besøkende. Det gir også byen en helt ny mulighet til å bli en grønn by, mener Strøm.

De øvrige nominerte var Bekkelagsbadet, Rehabilitering av dammene Songa og Trolldalen, Trettenparken og Klimahuset i Botanisk hage på Tøyen.

Landskapsarkitekturprisen ble stiftet av NLA i 2015.

Juryen har bestått av følgende landskapsarkitekter og medlemmer i NLA: Astrid Ditlef Skalleberg, leder av juryen, Mari Hagen for Nord-Norge, Jan Løvdal for Midt-Norge/Trøndelag, Marte Maardalen for Vest-Norge, Tine Eilen Gunnes for Sør-Norge, Maxwell Gitenstein for Øst-Norge, Bendik Vindegg Torp, studentrepresentant, varamedlem Erik Myhr Munkebye.

Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim/COWI

Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim/COWI