Landsmøtet stemte om stort veivalg for både byggmesterne og BNL.

Byggmesterforbundet sa ja til forslag om drastisk endring av BNL

Styret i Byggmesterforbundet fikk et overveldende flertall fra landsmøtet til å jobbe for en drastisk endring av Byggenæringens landsforening (BNL).

Det var stor diskusjon i salen da medlemmene i Byggemesterforbundet skulle ta stilling styrets innstilling om at byggmesterne skal fremme forslag for BNLs generalforsmaling om at BNL bør begrense seg til å ivareta arbeidsgiverspørsmål og felles interesser innenfor tariff og overenskomst.

Det vil i tilfelle bety en drastisk slanking av dagens BNL-modell.

Styreleder Per Ove Sivertsen i Byggmesterforbundet var glad for at styret fikk tillit fra landsmøtet.

476 stemmer sa ja til innstillingen, 20 gikk i mot og 30,5 stemte blankt. (Stemmer med fullmakt gir halv stemme per medlemsbedrift.)

– Dette gikk veldig bra, så nå kan vi senke skuldrene og slappe av litt. Takk for at dere hadde tillit til oss i styret og det vi har jobbet med, sa styreleder Per Ove Sivertsen.

I forkant av avstemmingen beskrev han dagens situasjon slik:

– BNL er et lag med spillere som kler seg i lik drakt, men som ikke spiller mot samme mål. Vi må ta tilbake kontrollen med tømrerfaget. Slik det er nå er det for mange tannløse kompromisser, sa Sivertsen.

Flertallet av innleggene i forkant av avstemmingen bar preg av stor frustrasjon og gnisninger i samarbeidet mellom BNL og byggmesterne, også blant de som var skeptiske til å si ja til innstillingen.

Ulf Larsen fra Mesterbygg Moss og Byggemesterforbundet Østfold var tydelig i sin tale:

Ulf Larsen mener BNL i flere saker jobber imot Byggmesterforbundets interesser og tok til ordet for at landsmøtet skulle si ja til styrets innstilling.

– BNL er egentlig med på å fremme en del synspunkter som er direkte imot våre interesser, sa Ulf Larsen og oppfordret landsmøtet til å følge styrets innstilling. 

Misnøye

Også i Oslo og Akershus har det vært misnøye.

– Vi har besøkt mer enn 40 bedrifter det siste året, vi har hatt medlemsmøter og noe av det typiske for medlemsbedriftene er at de alle er ekstremt opptatt av de lokale forholdene de jobber under. De klarer ikke å se de overordnede linjene som NHO og BNL jobber med. Vi støtter forslaget, men også ønsker klargjøring på hvilke følger det vil få for oss dersom BNL vil stemme ned forslaget, sa Harald Hansen fra Byggmesterforbundet Oslo og Akershus under landsmøtet.

Sindre Sandberg, styreleder Byggmesterforbundet Østfold.

Ville vudere medlemskap

Sindre Sandberg, som er styreleder i Byggmesterforbundet Østfold, ønsket å inkludere et tilleggspunkt til innstillingen.

- Dersom forslaget blir nedsemt, ber vi om at styret gis fullmakt til å vurdere medlemskap i BNL og innkalle til et ekstraordinært landsmøte, sa Sandberg.

Dette forslaget fikk ikke tilslutning fra landsmøtet.

- Dramatisk formulert

Anders G. Øiaas fra Trondheim Byggmesterlaug mente innstillingen var for dramatisk.

Anders G. Øiaas fra Trondheim Byggmesterlaug mente på sin side at forslaget fra styret var for dramatisk formulert.

– Er dette egentlig et forslag som går på at Byggmesterforbundet vil ut av BNL, så mener jeg det er det vi bør ta stilling til. Er hensikten av vi skal ut, så synes jeg vi skal være direkte og ærlige på det, sa Øiaas og karakteriserte forslaget som en hastebeslutning.

- Vi må være sikre på at dette er i fellesskapets beste, sa Øiaas.

Begrunnelsen

Begrunnelsen bak innstillingen fra styret i Byggmesterforbundet er uro både i medlemsmassen og i lokalforeningene knyttet til manglende resultatoppnåelse, synlighet og negativ medlemsutvikling.

- Forbundet må satse på å fremstå mer presist og selvstendig i profilering av saker og bli en tydeligere aktør lokalt, fremgår det i forslaget.

Byggmesterforbundet peker på at BNL gjør en god jobb med arbeidsgiverspørsmål og at det er mange felles interesser i næringen innenfor tariff og overenskomst som det er naturlig at landsforeningen arbeider med, men forbundet er ikke fornøyd med hva de for øvrig får igjen for avgifter og innsats som de bidrar med til landsforeningen.

– Ressursene vi har tilført BNL-fellesskapet har ikke gitt de ønskede resultater og innflytelse på rammevilkår for våre medlemsbedrifter, skriver Byggmesterforbundet i begrunnelsen.

De skriver også i begrunnelsen at de generelt opplever at det er en utfordring for BNL å komme til enighet innad, og fremstå tydelig utad i enkeltsaker.