<p></p><p>Daglig leder Frank Ivar Andersen og styreleder Per Ove Sivertsen markerte 100-årsjubileet til Byggmesterforbundet torsdag. Fredag skal landsmøtet i forbundet ta et viktig veivalg for fremtiden.</p>Åsmund Østvold i Beto Bygg har tidligere vært styreleder i Byggmesterforbundet.Mille Johnsen er tømrer og opplæringskonsulent i Opplæringskontoret for tømrerfaget Oslo og Akershus.sier Arild Kolltveit fra KA Løvik AS sitter i styret i Byggmesterforbundet og er styreleder i Bygningsgruppen i Bergen. Her sammen med kona Åse Merete Kolltveit.Bjarne Flataker fra Flataker Bygg i Måløy.Petter Løvdahl administrerer opplæringskontoret for Byggmesterforbundet i Sogn og Fjordane.Det var mange folk samlet under 100-årsmarkeringen til Byggmesterforbundet torsdag.

Byggmesterforbundet feiret 100-årsjubulieum dagen før skjebnevalg: - Det å se fremover er kanskje det viktigste man gjør

Torsdag feiret Byggmesterforbundet 100-årsjubileet sammen med fremtidskonferanse og festmiddag i Oslo. Fredag skal et viktig forslag om veien videre behandles av landsmøtet.

– Det å se fremover er kanskje det aller viktigste man gjør. Vi skal benyttet dagen i dag til å mimre litt gjennom jubiluemsboken vi har laget, men det aller viktigste er å kunne forstå den tiden man lever i og evne å se fremover. Det er kun den måten man overlever på, og nettopp derfor vi har invitert til en fremtidskonferanse, sier daglig leder Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet til Byggeindustrien.

Viktig fremtidsvalg

Byggmesterforbundet har lagt 100-årsfeiringen sin til dagen før det svært viktige landsmøtet holdes på Radisson Scandinavia Hotel i Oslo.

Under landsmøtet skal medlemmene ta stilling til hvorvidt Byggmesterforbundet skal fremme forslag for BNLs generalforsmaling om at landsforeningen bør begrense seg til å ivareta arbeidsgiverspørsmål og felles interesser innenfor tariff og overenskomst.

Det vil i tilfelle bety en drastisk slanking av landsforeningen.

Viktig for BNL

Styreleder i Byggmesterforbundet Per Ove Sivertsen sammen med BNL-leder Jon Sandnes.

En av de som var til stede for å feire Byggmesterforbundet, var nettopp BNL-sjef Jon Sandnes.

Han legger ikke skjul på at Byggemesterforbundet har vært viktig for BNL og at han ønsker at de skal fortsette å være det også i framtiden.

– Byggmesterforbundet har betydd enormt mye gjennom 100 år. En tradisjonell byggmester er en aktør i vårt marked som har vært samlingspunktet for de som skal boliger og hus for folk. De koordinerer alt fra planlegging, prosjektering og grunnarbeider, til tømrer-, rørlegger- og elektrikerarbeider frem til du står der med nøkkelen i døra. Med sin lange historie har de betydd mye for næringen og de har betydd mye for BNL. Jeg ser fram til fortsettelsen, sier Jon Sandnes.

– Hva tror du om fortsettelsen?

– Fredag skal de ha landsmøte der de ha til behandling et tema som handler om hva BNL skal være i framtida. Det er et klart uttrykk for at vi i BNL som jobber med næringslivspolitikk og arbeidslivspolitikk er nødt til å skjerpe oss. Vi må se på hvordan vi kan gjøre det enda bedre, slik at medlemmer som er i Byggmesterforbundet også opplever at vi leverer verdier for dem. For vi vil veldig gjerne ha dem med videre, sier Jon Sandnes.

– Noe landsmøtet tar stilling til

Byggmesterforbundets Frank Ivar Andersen vil ikke si så mye om saken, annet enn at han har forståelse for at BNL-sjefen ønsker byggmesterne med videre.

– Noe annet ville vært rart, men dette er en sak som styret og landsmøtet skal ta stilling til. Det blander ikke administrasjonen seg bort i, sier Frank Ivar Andersen om saken som skal behandles fredag.

Viktig for byggmesterne

Torsdag var det dog andre ting som opptok medlemmene. Før festmiddagen var de invitert til en fremtidskonferanse med en sosial samling på kvelden.

Bjarne Flataker fra Flataker Bygg i Måløy sier Byggmesterforbundet har vært viktig for ham som en mindre aktør i Sogn og Fjordane.

– Vi står mer samlet og vi får utveklset erfaringer med hverandre. Konferansen er også nyttig, men for meg er kanskje det sosiale det viktigste ved å være her, sier Bjarne Flatakter.

Arild Kolltveit KA Løvik AS, som sitter i styret i Byggmesterforbundet og er styreleder i Bygningsgruppen i Bergen, mener også 100-årsmarkeringen er viktig for det både det sosiale og faglige samholdet byggmesterne imellom. 

– Vi skal ha naturligvis et viktig landsmøte i morgen, men dette er også viktig sted å møtes og mingle samme med kollegaer fra hele Norge og deres ektefeller, sier Kolltveit.