Denne futuristiske ørkenbyen skal hverken generere avfall eller klimagassutslipp. Illustrasjon: Masdar City

Bygger klimaby til 100 milliarder

I Abu Dhabis ørken vokser en energinøytral klimavennlig by frem. Byen dimensjoneres for rundt 50.000 innbyggere, og skal være helt uten hverken biler, avfall eller klimagassutslipp. I juni kommer direktøren for prosjektet til Norge og Futurebuilts klimakonferanse.

Det skriver Futurebuilt i en pressemelding på sine nettsider.

Masdar City ble lansert som prosjekt i 2007 i Abu Dhabi, som er en stat i de Forente Arabiske Emirater. Det britiske arkitektkontoret Foster + partners ble engasjert for å tegne masterplanen.

Ørkenbyen skal bli verdens første by uten biler, skyskrapere, avfall og klimagassutslipp. Byen skal få nærmere 50.000 innbyggere og 1.500 virksomheter.

I juni kommer direktør i prosjektet, Anthony Mallows, til Norge for å snakke om Masdar City.

Midtøstens største

På grunn av den globale finanskrisen og det strenge økonomiske klimaet som har fulgt, er byen som skulle stå ferdig i 2016, fremdeles en visjon. Men visjonen begynner å ta form, heter det i Futurebuilts pressemelding.

2025 er arbeidsmålet, og første etappe, som omfatter 1 million kvadratmeter, forventes å være ferdig i 2015 og inneholder blant annet universitet og forskningsinstitusjoner, regionalt hovedkontor for Siemens og General Electrics, boligkvartaler, energiselskap og et 10 megawatt solcelleanlegg – det største i Midtøsten så langt.

Grønne grep

De tette kvartalene, sammen med et 43 meter høyt vindtårn og ny-tradisjonell materialbruk, skaper skyggefulle og behagelige utearealer som uten energibruk holder 20 grader lavere temperaturer enn ørkenen rundt. Bygningsintegrert solenergi, edruelig glassbruk og smartcity teknologi bidrar, ifølge pressemeldingen, til at bygningene har et energiforbruk som ligger 75 prosent lavere enn i glassbyggene i Abu Dhabi.

En «grønn politimann» måler kontinuerlig temperaturer og energiforbruket til innbyggerne, og påser at ikke innbyggerne tar med seg sine luksusvaner og ekstremkrav til komfort inn i den nye byen.

Entusiasme og nøkternhet

Utbyggingen drives fram av tydelige visjoner og vilje til gjennomføring, samspill mellom myndigheter og markedskrefter, helhetlig planlegging og god kommunikasjon.

Selv om ørkenbyer for øyeblikket ikke er spesielt aktuelt i Norge, kan man også her til lands la seg inspirere av å bygge seg ut av oljeavhengigheten.

– Vi har både kapitalen, teknologikompetansen og innovasjonsevnen, skriver Futurebuilt.

– Vi har også alle de flinke Subsea Valley-hodene i undervannteknologiselskapene. Kanskje er det på tide at vi flytter fokus opp på land, inn i byene og inn i arkitekturen – inn i cleantech og fornybar energi. Med litt hjelp fra politikerne kan Osloregionen og FutureBuilt bli en innovasjonsarena i verdensformat. Hvis vi vil. Masdar City viser at det er mulig.

Les programmet, og meld deg på konferansen Klima for innovasjon her.