Ap vil ha klimaforlik om industri, biler og petroleum

Ap-leder Jens Stoltenberg mener det tredje klimaforliket i Stortinget må hvile på tre hovedpilarer: Industri, samferdsel og olje- og gass.

– Det er for tidlig å si noe konkret om hva den tredje klimameldingen kommer til å inneholde, men etter min mening vil den handle om de tre sektorene som bidrar mest til norske klimautslipp, sa Jens Stoltenberg da han talte til Aps landsstyre tirsdag.

Hans regjering la fram to klimameldinger, som dannet grunnlag for de tverrpolitiske klimaforlikene i Stortinget, der bare Fremskrittspartiet står utenfor. Det forhåpentlig tredje klimaforliket må bygge videre på det som er oppnådd i de foregående to, ba han.

Det betyr blant annet økt satsing på kollektivtrafikk, økonomiske virkemidler som stimulerer til mer miljøvennlig bilbruk, utvide bruk av klimakvoter i olje og produsere strøm til installasjonene på land, ifølge Stoltenberg.