Oslo Kommune vil bygge Norges mest miljøvennlige sykehjem

Omsorgsbygg Oslo KF har kåret Reinertsen og tegn_3 til vinnere av designkonkurransen for nye Ullerntunet bo- og servicesenter, som tar mål av seg til å bli landets mest miljøvennlige sykehjem.

Prosjektet inneholder både sykehjem, seniorsenter, dagsenter og park. Det var kvaliteten for brukerne og stor vekt på miljø og energieffektivitet som seiret.

- Ullerntunet bo- og servicesenter skal bli Norges mest energieffektive og miljøvennlige sykehjem når det står ferdig i 2015. Dette er et prestisjeprosjekt for oss, sier adm.dir. i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen.

Når bygget står klart vil det tilføre Oslo 144 moderne sykehjemsplasser, et nytt seniorsenter og dagsenter for mennesker med psykiske lidelser. Et viktig lelement i prosjektet er også å bevare det verneverdige hovedhuset. Det skal restaureres og føres tilbake til sitt opprinnelige utseende av 1923.

- Dette er et prosjekt hvor vi har benyttet hele bredden av i Reinertsen - med entreprenør og ingeniører fra Reinertsen og arkitekter fra tegn_3, sier Kristian Reinertsen, Divisjonsdirektør for enterprise i Reinertsen.

Prosjektet består av 14000 m2 nybyggareal og 3000m2 rehabilitert areal. Det ferdige bygget vil holde en høy miljøstandard.

BREEAM-pilot
Omsorgsbygg Oslo KF har bestilt det første sykehjemmet i Norge som bygges etter BREEAM-NOR

- Prosjektet er et foregangseksempel i bruk av BREEAM-metoden for klassifisering av byggverk og prosjekter. Dette blir et pilotprosjekt i innføring av BREEAM-NOR tilpasset omsorgsbygg. Vi er stolte av å få jobbe med en oppdragsgiver som staker ut retningen for et miljøvennlig byggenorge, sier Kristian Reinertsen.

BREEAM er en klassifiseringsmetode for bygningers miljøstandard som benyttes over hele verden. I vurderingen legges det vekt på flere aspekter ved bygningens design, konstruksjon og drift. BREEAM-NOR er en klassifisering, som er tilpasset norske forhold, og vil utvikles sammen med byggeprosjektet.

Arkitektene i tegn_3 har vært med i prosjektet siden reguleringsplanprosessen startet opp i 2007. Den overordnede oppgaven var å designe Norges mest miljøeffektive sykehjem.

- Det offentlige stiller stadig høyere krav til energieffektivitet i nye bygg. I dette prosjektet har vi blant annet lagt vekt på å finne en løsning hvor driften av bo- og servicesenteret optimaliseres i forhold til arealbruken. Prosjektet skal tilfredsstille BREEAM-NOR "Very Good" og hovedkriteriene i FutureBuilt-programmet, sier Asgeir Jørgensen, Daglig leder i tegn_3

Senter for hele bydelen
Målsetningen har vært å beholde hovedbygget som en offentlig og uttadrettet del av anlegget. Et tilbud som tilhører bydel Ullern og som skal bidra med aktiviteter og tilbud både til hjemmeboende og beboere på sykehjemmet.

- Inntil dette gamle bygget har vi plassert to moderne sykehjemsbygg, der vi har vektlagt bokvaliteter for beboerne, et moderne men avdempet arkitektonisk uttrykk og god drift for kommunen, forteller Asgeir Jørgensen.

Hagen er en verdsatt ressurs i nabolaget, og den skal forbli dette også etter utbyggingen. Utomhusområdet skal sikre gode og trygge uteområder for beboerne. Dette omfatter turstier, sitteplasser og muligheter for sansehave og lekemuligheter for barn som er på

besøk. Likevel skal deler av hagen kan skjermes slik at personer med demens kan gå trygt, uten hjelpere.