Enova med forbildeprogram for bygg-innovatørene

Enovas nye program Støtte til energieffektive nybygg lanseres i begynnelsen av 2014. Støtteprogrammet skal være et forbildeprogram rettet mot innovatørene i markedet.

Enovas passivhusstøtte har vært avgjørende for de mange ambisiøse forbildeprosjektene som er realisert de siste årene – både gjennom FutureBuilt og i andre deler av landet.

Nå vris støtten i retning et mer åpent program med fokus på innovasjon, ifølge en pressemelding fra FutureBuilt. 

Til forskjell fra passivhus og lavenergiprogrammet er det ikke to nivå å forholde seg til, men etablerte minstekrav til bygningskropp, tekniske system og energiforsyningen som søkerne kan bygge videre på.

Ut over minstekrav blir det krav om å beskrive demonstrasjons- og spredningseffekten av prosjektene.

Når det gjelder oppgradering av eksisterende bygninger videreføres støtten til passivhus- og lavenergistandard gjennom programmet Støtte til eksisterende bygg.