Kjersti Folvik

Byggebransjen HAR gjennomført miljødugnad!

Men offentlige byggherrer må hoppe ned fra gjerdet.

Kjersti Folvik

Daglig Leder
Norwegian Green Building Council

bygg.no 27.10 etterlyser Tormod Lien miljødugnad i byggebransjen.

Har han helt glemt den store dugnaden som bransjen står midt oppi akkurat nå?

Aldri før har så mange aktører i bransjen lagt ned så mange dugnadstimer for miljø som de siste fire årene.

Jeg snakker selvfølgelig, og antakelig ikke uventet, om utviklingen av BREEAM-NOR.

BREEAM-NOR ble utviklet på nettopp dugnad i 2011, og blir nå igjen videreutviklet på ny dugnad i 2015. Dugnadstimer verdt et titalls millioner kroner er investert for å utvikle en felles kvalitetsreferanse for bærekraftige bygg.

Dette er noe store deler av bransjen og verdikjeden står samlet om. Det er et imponerende engasjement der ute, noe som også gjenspeiles i det stadig økende medlemstallet til Norwegian Green Building Council, en forening som ble opprettet av bransjen selv i 2010. I dag har NGBC 250 medlemsbedrifter fra hele verdikjeden av norsk bygg- og eiendomsnæring, fra leietakere til materialprodusenter, som alle forholder seg til BREEAM-NOR på en eller annen måte. Jeg tror bransjen vil, hvis de bare vet hvordan.

Flere må på banen

Vi trenger enda flere som benytter BREEAM-NOR. Gjennom flere som bruker systemet, og som stiller krav til miljøklassifisering , vil miljøfarlige produkter raskere fases ut. Aktører som tydelig glimrer med sitt fravær på dette kartet (med noen hederlige unntak) er de store offentlige, både på byggherresiden og på leietakersiden.

Jeg er helt enig i at det er mye å gå på når det gjelder miljøriktig bygging og miljøgifter, og jeg deler Liens bekymring når det gjelder den store mengden miljøgifter som fortsatt bygges inn i norske bygg.

Men dugnaden som etterspørres er allerede gjennomført og fortsetter kontinuerlig. Det er bare å ta verktøyene i bruk.

BREEAM-NOR gir bedre resultat og verdi

I prosjekter som jobber aktivt med BREEAM-NOR, er blant annet materialvalg og miljøgifter tema som er på alles lepper. Hele veien. Klarer man ikke å dokumentere fravær av miljøgifter når bygget står ferdig, så får man ganske enkelt ikke noe sertifikat .

Når Statsbyggs egne miljørådgivere innrømmer at ”.. i mange av byggeprosjektene, særlig de mindre, er det vanskelig å gjenfinne miljøproduktene på byggeplass”, bekrefter det vår observasjon – uten et styringssystem som til slutt etterprøver faktisk miljøeffekt, glipper det fort. Når vi i tillegg vet at miljøklassifiserte bygg vurderes som mer lønnsomme og skaper merverdi for bransjen, hvorfor er da de store offentlige aktørene så skeptiske til å ta i bruk verktøy som BREEAM-NOR? Er det fordi initiativet kommer fra næringen, og ikke fra myndighetene? Er det fordi store offentlige aktører helst vil eie alle de gode ideene selv? Eller er det fordi det er vanskelig å innrømme at etterprøvbarhet og sertifisering har betydning for faktisk prestasjon? Jeg tror ikke jeg tar munnen for full når jeg påstår at de fleste skjerper seg grundig og leser boka bedre hvis man vet man skal opp til eksamen.

Her har det offentlige Norge en viktig rolle å spille. Hvis de vil.