Bøttger får inn nye eiere

Stålentreprenøren Bøttger får inn Remefjord og Atlanter Holding på eiersiden. De to selskapene kjøper 70 prosent av aksjene i selskapet.

Selskapet skriver i en pressemelding at Stian Linna beholder 30 prosent av askjene, og fortsetter som daglig leder. Lars Reme går inn som styreleder.

- Bøttger stod foran et generasjonsskifte, og det var naturlig for oss å se etter samarbeidspartnere forå styrke og profesjonalisere selskapet for fremtiden. Da Lars i Remefjord dukket opp som en aktuell kandidat ble dette en god match for begge parter, sier Stian Linna i meldingen.

- Vi er glade for å komme inn på eiersiden i Bøttger. Dette er et selskap jeg har fulgt lenge, og som jeg kjenner som et solid og konkurransedyktig selskap. Selskapet vil fortsette som underentreprenør til totalentreprenører. Verdiene og kvalitetene selskapet står for er godt forenelig med våre, sier Reme.

Bøttger har hovedkontor i Skien, og prosjekter fra Oslo til Stavanger. Nå etablerer de også kontor i Kristiansand.

- Det vil også vurderes å utvide markedet mot andre deler av landet. Som følge av vår inntreden blir det ikke store endringer. Vi skal ha fokus på å beholde de allerede gode kvalitetene i selskapet, samt forberede selskapet for videre vekst, sier Reme.

Selskapet hadde i 2020 en omsetning på cirka 110 millioner kroner og 15 ansatte.