Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Boligprodusentene frykter Finanstilsynet vil stoppe boligbyggingen i Distrikts-Norge

Finanstilsynets foreslåtte endringer i Boliglånsforskriften kan gjøre det vanskelig å utvikle boliger i distriktene, mener Boligprodusentene.

– De foreslåtte innstramninger i Boliglånsforskriften vil ramme boligbyggingen i Distrikts-Norge, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding fra foreningen.

– Finanstilsynet har sett seg blind på problemene i boligmarkedet i Oslo med høy prisvekst og for lav boligbygging. De foreslår ytterligere innstramming i bankenes mulighet til å gi lån, fortsetter han.

Jæger kunne torsdag presentere Boligprodusentenes og Prognosesenterets boligtall for september og tredje kvartal, og fremdeles er underdekningen av boliger høy i hovedstaden, med et underskudd på omtrent 3.000 igangsatte boliger i forhold til anslått boligbehov frem mot 2025.

Men forholdene er ikke de samme i hele Norge, advarer Boligprodusentene-direktøren.

– Det blir feil å gi Oslo-medisin til hele landet, sier han.

– Innstramningene fratar lokale banker muligheten til å drive godt bankhåndverk for sine lokale kunder. Dette vil redusere boligbyggingen i distriktene, noe som igjen vil drive boligprisene ytterligere i været, fortsetter Jæger.

– Boligbygging er en viktig distriktsnæring, og vi kan ikke sette arbeidsplasser i distriktene i fare for å løse Oslos boligproblem, avslutter han.