Etterlyser hastetiltak for å redusere boligprisveksten i Oslo

Salget av nye boliger er på sitt høyeste siden 80-tallet.

Boligprodusentenes Forening presenterte onsdag formiddag ferske salgs- og igangsettingstall for det norske boligmarkedet. Boligstatistikken, som bransjeforeningen utarbeider i samarbeid med Prognosesenteret, viser at det er solgt 33.444 nye boliger i Norge de siste 12 månedene.

- Dette er det høyeste salgsnivået siden 80-tallet, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Han forteller at salget er veldig godt over hele Norge, men at det i Oslo fortsatt bare bygges halvparten så mange boliger som trengs. Underskuddet av boliger vil ifølge Jæger føre til at boligprisveksten fortsetter.

- Oslo er fortsatt hovedproblemet. Vi har ikke en krise med at folk ikke har noe sted å bo, men vi har en boligpriskrise, sier han, og legger til at utbyggingen i Akershus også begynner å falle tilbake.

- Vi ser at Akershus ikke holder tritt med den utviklingen de burde vært inne i. De klarer dermed ikke ta unna det Oslo bygger for lite, sier han.

- Tåler ikke prisveksten i Oslo

Jæger mener det derfor haster med gode tiltak for å øke boligbyggingen og redusere boligprisveksten i hovedstadsregionen.

- Vi mener at Finanstilsynet forslag til innstramminger i boliglånsforskriften er feil medisin for det norske boligmarkedet. Forslagene er ment for Oslo, men vil ramme resten av landet, sier Jæger.

- Forslagene fratar bankene muligheten til å utøve godt skjønn og godt bankhåndverk og vil i første rekke ramme førstegangskjøperen, legger han til.

Jæger mener leililghetsnormen i Oslo, som regulerer fordelingen av små og store leiligheter, bør endres.

- Åpner man for å endre sammensetningen, og bygger langt flere mindre leiligheter en periode, så vil det skje noe i markedet. Det må gjøres raskt. Vi tåler ikke en prisvekst på det nivået vi ser i Oslo. Da får vi et veldig klasseskille, og det tror jeg ikke vi er tjent med, sier han.

Fornøyd med tallenes tale

Tross problemene i Oslo, mener Jæger det er grunn til å være stolt av de rekordhøye boligsalgstallene.

- Vi er fornøyd med tallenes tale. Hvis det hadde blitt bygd flere boliger i Oslo kunne vi nesten hatt med kake her i dag, sier han under pressekonferansen.

Salget av nye boliger steg med 29 prosent i august, målt mot samme periode året før. Etter årets første 8 måneder ligger boligsalget 14 prosent over samme periode i fjor.

- Det er salget av leiligheter som øker mest, med 27 prosent. Salget av småhus går tilbake 4 prosent, mens eneboligsalget øker med 1 prosent sammenlignet med samme periode i 2015, sier Jæger.

Sterk igangsetting

Igangsettingen av boliger endte 16 prosent over august i fjor. Likevel ligger igangsettingen hittil i år 4 prosent bak fjoråret. Hittil i år ligger eneboliger likt med fjoråret på igangsetting, mens småhus og leiligheter ligger 6 prosent etter. De siste 12 månedene er det igangsatt 29.447 nye boliger, sier han.

- Vi forventer en sterkere igangsetting utover høsten grunnet godt salg i 2016, sier Jæger.

Han tror ikke det blir noen boligboble i Norge, fordi de fleste stiller krav om forhåndssalg på 50 til 70 prosent.

- Da får man ikke tomme leiligheter slik som i Spania og Irland, sier han.