Christian V. Dreyer. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Boligprisene fortsetter å stige

Boligprisene sank med 0,1 prosent i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,9 prosent.

Boligprisene sank marginalt med 0,1 prosent i september, en vanligvis svak måned for bolighandelen.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent. Boligprisene er nå 10,0 prosent høyere enn for ett år siden, viser statistikken Eiendom Norge presenterte onsdag.

– Den sterke trenden vi har sett i det norske boligmarkedet i 2016 fortsatte i september. Utviklingen er primært drevet av en sterk prisoppgang i Oslo-regionen. I landet for øvrig har de fleste steder hatt prisnedgang, noe som altså er normalt i september, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

Bekymret

Dreyer støtter Finanstilsynet i at prisveksten er bekymringsfull.

– Men vi mener at en innstramming i boliglånsforskriften vil virke negativt i deler av landet der boligmarkedet er svakere, understreker han.

Dagen før fremleggelsen av statsbudsjettet for 2017 ber Dreyer finansminister Siv Jensen heller ta i bruk tiltak som vil stimulere tilbudssiden i boligmarkedet.

– Økt satsing på forenklinger, effektivisering av offentlig sektor og samfunnsøkonomisk lønnsomme samferdselsprosjekter er bedre tiltak enn å endre boliglånsforskriften, som kan slå uheldig ut for andre deler av landet, sier Dreyer.

Norges Eiendomsmeglerforbund slutter seg til bekymringen.

– Det er fundamentale forhold som lav byggetakt og billig kreditt som gjør denne prisutviklingen mulig, mener administrerende direktør Carl O. Geving.

– Den sterke verdiøkningen får samtidig mange boligeiere til å føle seg rike, det bidrar til høyere gjeldsopptak. Dette er risikofylt for den dagen verdiene faller og renten stiger, legger han til.

En tredeling
Svakest av byene ligger Stavanger og Sandnes med en nedgang på 1,2 prosent. Sterkest står Oslo med en oppgang på 1,3 prosent.

Statistikken over tolvmånedersveksten viser et fortsatt tredelt boligmarked med Oslo og Stavanger som ytterpunkter og en moderat utvikling i resten av landet.

Tolvmånedersveksten var ved månedsskiftet på 18,5 prosent i Oslo, 3,6 prosent i Bergen, 8,6 i Trondheim og minus 5,3 prosent i Stavanger.

– Oslo skiller seg klart fra resten av landet, og det er nå bydeler i Oslo som har over 20 prosent vekst siste 12 måneder, sier Dreyer.

For få boliger
Årsaken mener Dreyer er at det har vært få boliger til salgs i hele år

– Det er riktignok regionale forskjeller med lite boliger til salgs på Østlandet og god balanse mellom tilbud og etterspørsel på Sør- og Vestlandet. I Stavanger er det 40,1 prosent færre boliger til salgs enn i september i fjor, et tydelig tegn på at markedet er i bedring der, sier han.

På Østlandet er det rett og slett ubalanse i markedet.

– Lavest salgstid var det i Oslo og Drammen, der det i snitt tok henholdsvis 13 og 18 dager å selge en bolig. Sentrumsleiligheter i Oslo tok enda kortere tid.

I Stavanger tok det 75 og i Kristiansand 56 dager å selge en bolig, opplyser Dreyer.