Administerende direktør i BNL, Jon Sandnes. Arkivfoto.

BNL ønsker ikke innleieforbud - Må få dagens regelverk til å funke

Administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes, tror kravene om innleieforbud kommer fordi næringen ikke har vært flink nok til å håndheve dagens regelverk for innleid arbeidskraft.

Arbeiderpartiet og Fellesforbundet ber om et forbud mot innleid arbeidskraft utenfor reelle vikariater i Oslo-området. Senterpartiet, SV og Rødt ønsker innleieforbud i hele Norge.

– Dette illustrerer en veldig utålmodighet og en dyp bekymring. Vi i BNL har sammen med Fellesforbundet gått ut med klare anbefalinger om hvordan bestillere bør bruke innkjøpsmakten. Vi fikk et nytt regelverk fra første januar, men det viste seg tidlig at det var altfor mange omgåelser i regelverket og altfor lite oppfølging, sier Sandnes.

Resultatet er en oppfatning hos flere av at regelverket ikke følges opp godt nok, og Sandnes mistenker at denne misnøyen er noe av grunnen til at Fellesforbundet og flere politiske partier nå ber om et innleieforbud.

– Bedriftene som vi representerer, har ikke ønsket forbud, men de har ønsket innstramminger i regelverket. Disse innstrammingene kom i januar, og de har hevet terskelen for når man kan leie inn. Regelverket er et regelverk for hovedmodellen i det norske arbeidslivet, som er et arbeidsliv med faste ansatte, sier han.

Sandnes understreker dog at det er viktig at både bestillere, entreprenører og tilsynsmyndigheter viser både vilje og evne til å forholde seg til det nye regelverket.

– Hvis man skal unngå et forbud som våre medlemsbedrifter ikke ønsker, er det veldig viktig at regelverket følges opp. Vi må få dette til å fungere, og vi begynner også å bli utålmodige her. BNLs oppgave blir å gjøre alt vi kan sammen med bedriftene for å intensivere jobben, sier han og understreker at det også vil være viktig med målrettet tilsyn.