Stortingsrepresentant Arild Grande (Ap).

Foreslår forbud mot innleid arbeidskraft

Arbeiderpartiet og Fellesforbundet ber Stortinget om å vedta et forbud mot innleid arbeidskraft utenfor reelle vikariater i Oslo-området. Senterpartiet, SV og Rødt ønsker innleieforbud i hele Norge.

Det skriver fagforeningsbladet FriFagbevegelse i to artikler på sine nettsider («Tålmodigheten er slutt» og «Bemanningsbransjen må fases ut»).

– Situasjonen med innleie på byggeplassene i Oslo er prekær. Derfor ønsker vi å få på plass et geografisk avgrenset forbud, sier Fellesforbundet-nestleder Steinar Krogstad.

Det skal finnes en åpning for et slikt forbud i arbeidsmiljøloven, men det har, ifølge artikkelen fra FriFagbevegelse, så langt aldri skjedd.

Stortingsforslag

Arbeiderpartiet har nå fremmet forslag om et forbud mot å leie inn fra bemanningsforetak til byggeplasser i Oslo-området i Stortinget.

– Tålmodigheten vår er slutt, det trengs drastiske tiltak for å rydde opp i byggebransjen i Oslo-området. Derfor ber vi nå Stortinget vedta forbud mot all innleie fra bemanningsbyråer i dette området, sier leder for Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg, Arild Grande.

Dette er noen punkter fra Arbeiderpartiets forslag:

  • Innleie skal kun være tillatt i reelle vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i landsdekkende fagforening.
  • Muligheten til å leie inn ved å definere arbeid som midlertidig fjernes.
  • Aktører som bryter innleie-reglene, skal stenges ute fra framtidige offentlige anbud.
  • Regjeringen skal få i oppgave å kartlegge omfanget av innleie.

Partiene Senterpartiet, SV og Rødt går enda lengre enn Arbeiderpartiet, og ber om et nasjonalt forbud mot innleid arbeidskraft.

– Vi vil forby bemanningsbransjen totalt, men gjøre det lovlig å ha vikarbyråer med fast ansatte som dekker opp navngitte vikarer, sier arbeidslivspolitisk talsperson for Senterpartiet Per Olaf Lundteigen til FriFagbevegelse.

Går lengre

Lundteigen sier til avisen at de ønsker å fjerne hele paragraf 14.12.2 i arbeidsmiljøloven.

– Med å fjerne paragraf 14.12.2 i arbeidsmiljøloven, blir bemanningsbyrå forbudt når vi samtidig ikke gjør det lovlig at bemanningsbyrå kan dekke arbeidstopper som er midlertidige stillinger. Det blir da bare lovlig å bruke bemaningsbyrå til vikariater. Derfor må vi endre bemanningsbyrå til vikarbyrå, sier han.

SVs arbeidspolitiske talsperson Solfrid Lerbrekk utelukker ikke at partiet vil støtte Arbeiderpartiets forslag.

– Men etter vår mening går det ikke langt nok. Om vi kan gå lenger, må vi se når saken kommer til behandling. Vårt mål er å gjenerobre full kontroll over norsk arbeidsliv. Vi må ha gode regler som arbeidstakere og fagbevegelsen kan forholde seg til, sier hun til FriFagbevegelse.

Det samme mener Rødt.

– Det er bra at Arbeiderpartiet fremmer gamle Rødt-forslag. Men det holder ikke. Problemet med bemanningsuvesenet brer om seg til stadig større bransjer og områder. Derfor er det viktig med et generelt forbud mot innleie, sier Bjørnar Moxnes til FriFagbevegelse.