BMI Norge bytter nå navn på sine takpanner i stål. Foto: BMI Norge

BMI relanserer tak-klassiker under nytt navn

BMI Norge bytter nå navn på sine takpanner i stål. Nå skal takproduktene produseres og selges som BMI AeroDek. – Samtidig utvider vi garantiordningen på produktene, sier administrerende direktør Andreas Fritzsønn i BMI Norge (tidligere Zanda, Monier og Icopal).

Administrerende direktør Andreas Fritzsønn i BMI Norge.

Decra er et at de mest kjente merkevarene i den norske byggevarebransjen, og det er en lang prosess som nå ligger bak beslutningen om å endre på navnet.

– Først og fremst må vi understreke at det kun er navnet vi endrer, ikke selve produktene eller kvaliteten takpannene innehar. Det er likevel både veldig spennende og litt skummelt med prosessen som nå er satt i gang. Det ligger åpenbart store muligheter i endringen vi nå gjør, samtidig som det er et kjent merkenavn som nå forsvinner fra BMIs sortiment, sier Fritzsønn til Byggeindustrien.

Decra har vært benyttet på norske tak i værharde områder i over 40 år. Ikke minst har man benyttet ståltakpanne-løsningen på Vestlandet og i Nord-Norge.

Produsert på lisens
Decra har i alle år blitt produsert av Icopals egne fabrikker, men produksjonen er gjort på lisens. Dermed er det en annet part som sitter på navnerettighetene på takløsningen.

– I løpet av årene har derimot Icopal gjort store endringer og stadig forbedret produktet, slik at dette i dag er noe helt annet enn hva vi startet opp med. Denne utviklingen har også medført at det kun er vi ved vår fabrikk i Belgia som har mulighet til å produsere denne takpannetypen. Ikke minst er det løsninger som går på å bevare takpannen fra avskalling og matthet i fargene som har vært de store utbedringsarbeidene som er gjort. Mye av denne utviklingen er også skjedd gjennom inspirasjon og med bistand fra Norge, som står for rundt 50 prosent av det globale salget av dette produktet, legger Fritzsønn til. Produktlisensen hadde en varighet frem til 31. desember 2019, og det har dermed over en lengre periode pågått diskusjoner om en videreføring av lisensen av det tidligere navnet.

– I prinsippet har dette vært en lisens for å bruke et navn, mens selve produktet har vært utviklet og produsert ved vår egen fabrikk. Men så kom vi til et punkt til at det begynte å komme konkurrenter som produserte lignende plater til lavere kvalitet og lavere pris, og kunne møte en bredde i markedet vi ikke kunne. Lisensavtalen forhindret oss fra å utvikle nye konsepter og en bredde i porteføljen. Vi kunne blant annet ikke utvikle en billigere løsning eller større plater. Dessuten byttet lisenshaver eier, og det ble gjennomført tøffe forhandlinger om den videre lisensbruken. Etter lange og nøye overveielser bestemte vi oss for ikke å fornye lisensen. Det betyr at vi fortsetter produksjonen som før i den samme fabrikken, med akkurat de samme produktene, men med nye produktnavn. Dermed har vi nå har full kontroll på hele prosessen, og vi får enda tettere eierskap til produktet. Ikke minst får vi større frihet til å utvikle enda mer fleksible systemer, og resultatet er flere produkter i flere prisklasser, rikere fargevalg på sikt, og smartere og mer helhetlige systemer, utdyper Fritzsønn.

Markedssjef Markus Svenberg i BMI Norge.

Stor satsing
BMI Norge har dermed bygget opp til en stor satsing som materialiserer seg nå fra årsskiftet, og nå er det under navnet BMI AeroDek-produktene skal promoteres og selges.

– Det er gjennomført en stor jobb i forkant av lanseringen, ikke minst opp mot byggevarehandelen. Det nye produktnavnet er nå på vei inn for fullt rundt om i hele landet, og i ukene fremover kommer både proffbrukeren og privatmarkedet til å få med seg navneendringen som er i ferd med å bli implementert, sier markedssjef Markus Svenberg i BMI Norge.

Dette er den største satsingen konsernet gjør i 2020.

Utvider garantien
AeroDek finnes i fem ulike varianter; AeroDek Tradition Plus, AeroDek Robust Plus, AeroDek Unique Plus, AeroDek Quadro Plus og AeroDek Tradition.

– Det gjør at AeroDek passer til både klassiske hus og boliger med mer moderne uttrykk. Volummodellen nå som tidligere, vil være AeroDek Tradition Plus. Dette er produktet de fleste velger, og som er bygget opp gjennom 40 år. Samtidig lanserer vi nå en prisfighter gjennom AeroDek Tradition. I tillegg har vi også produktene AeroDek Robust Plus, Unique Plus og Quadro Plus i porteføljen. Fellestrekket er at de benytter et egenutviklet akrylbelegg/pulverlakk for å beskytte stålet fra korrosjon, påpeker Svenberg.

Samtidig som de lanserer det nye navnet oppgraderer de også garantiordningen på takproduktet.

– AeroDek Tradition Plus og AeroDek Robust Plus får utvidet garantien til 40 år. Vi er svært stolte av å presentere to produkter med 40 års garanti i Pluss-kategorien. Det er en av markedets beste garantiordninger, mener Fritzsønn. Resten av AeroDek-sortimentet leveres med 30 års garanti.

Klimaendringer
Både Fritzsønn og Svenberg har stor tro på takpanne-løsningene, som i dag ligger på rundt 200.000 boliger rundt om i landet.

– I et våtere klima er boligen utsatt for vannskader. Forsikringen dekker derimot ikke en vannlekkasje utenfra, som vannlekkasje gjennom taket. Antall registrerte vannskader utenfra var ifølge Finans Norge 36.855 i 2018 og 2019. Til sammenligning var tallet 19.194 i 2008 og 2009. Dette er da nesten en fordobling på ti år. Våre løsningen er utviklet nettopp for å tåle er røft klima som fremtiden vil bringe, legger Fritzsønn til.