Foto: BetonmastHæhre

BetonmastHæhre tester ut ny metode med bruk av fiberarmering

BetonmastHæhre har sammen med samarbeidspartnerne Betong Øst AS og Norconsult AS startet en mulighetsstudie med bruk av fiberarmering i plasstøpte betongkonstruksjoner.

​I september 2016 startet arbeidet med å teste ut nye metoder for å optimalisering støpeteknikk og betongresepter. Metoden ble benyttet på et leilighetsprosjekt I Brumunddal, hvor alle bærende innervegger ble støpt med bruk av fiberarmering. 

- Resultatet ble veldig bra og det medførte en ny type å jobbe på som både er konkurransedyktig og muliggjør økt satsing på egenproduksjon, heter det i en melding fra BetonmastHæhre.

Mulighetsstudiet ble gjennomført med et felles ønske om å optimalisere løsningene med bruk av plasstøpt betong som konstruksjonsmateriale.

Sammen med Betong Øst AS og Norconsult AS fortsetter nå studien, der de skal se på mulig utstrakt bruk av fiberarmering på flere typer betongkonstruksjoner. 

Det er nå under utarbeidelse ny dimensjoneringsveiledning for fiberarmering, NB 38. Et høringsutkast er ventet å komme våren 2017.